Данас је Међународни дан жена на селу који се ове године обележава под слоганом – Сеоске жене гаје добру храну за све.  Овај дан установила је Генерална скупштина Уједињених  нација 2008. године са намером да укаже на „кључну улогу и допринос жена на селу за унапређење пољопривреде и руралног развоја, допринос прехрамбеном суверенитету и искорењивању сиромаштва у сеоским срединама.“

Руководећи се овогодишњим слоганом треба истаћи да жене и девојке са села играју битну улогу и систему исхране – од производње, до прераде, припреме, потрошње и дистрибуције хране – као и у обезбеђивању исхране у домаћинству и заједници. Ипак, неједнаки односи моћи између жена и мушкараца у домаћинству и друштву, дискриминаторне родне норме и праксе, преовлађујуће насиље према женама и девојчицама, као и њихов непропорционални удео у неплаћеном раду, нези и кућним пословима, често доводе до неједнаког приступа храни и повећаним осећајем глади и несигурности хране на глобалном нивоу,

Подаци говоре да је више од једне трећине жена на простору Европске уније укључено у производњу хране, те више од половине и у услуге повезане с производњом хране, па ипак међу власницима пољопривредних земљишта у Европи жене чине свега 29%, док у Србији оне чине 19%.

Положај жена и њихов статус у руралним подручјима, а нарочито у привреди, и поред битне улоге коју имају у овој области, и даље је неповољан и представља озбиљан проблем у области родне равноправности у нашем друштву. Пандемија коронавируса и ванредно стање у Србији током 2020. године вишеструко су утицали на економске активности жена са села. Већина њих није више била у могућности да продаје своје производе, било због тога што је обустављен откуп производа, што је укинут јавни превоз до продајних места, што су затворене пијаце, и што је прекинут ланац снабдевања. Жене су биле суочене и са проблемом немогућности да на време почну са пољопривредним радовима због ограничења у кретању или других разлога.

Завод за равноправност полова кроз своје активности, програме и конкурсе континуирано ради на подршци сеоским женама и девојкама да у потпуности и равноправно учествују у доношењу одлука на свим нивоима, да утичу на родно осетљиве интервенције политике и повећају приступ одговарајућим алатима, технологијама, инфраструктури и институцијама за унапређење свог социо-економског положаја.