Danas je Međunarodni dan žena na selu koji se ove godine obeležava pod sloganom – Seoske žene gaje dobru hranu za sve.  Ovaj dan ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih  nacija 2008. godine sa namerom da ukaže na „ključnu ulogu i doprinos žena na selu za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, doprinos prehrambenom suverenitetu i iskorenjivanju siromaštva u seoskim sredinama.“

Rukovodeći se ovogodišnjim sloganom treba istaći da žene i devojke sa sela igraju bitnu ulogu i sistemu ishrane – od proizvodnje, do prerade, pripreme, potrošnje i distribucije hrane – kao i u obezbeđivanju ishrane u domaćinstvu i zajednici. Ipak, nejednaki odnosi moći između žena i muškaraca u domaćinstvu i društvu, diskriminatorne rodne norme i prakse, preovlađujuće nasilje prema ženama i devojčicama, kao i njihov neproporcionalni udeo u neplaćenom radu, nezi i kućnim poslovima, često dovode do nejednakog pristupa hrani i povećanim osećajem gladi i nesigurnosti hrane na globalnom nivou,

Podaci govore da je više od jedne trećine žena na prostoru Evropske unije uključeno u proizvodnju hrane, te više od polovine i u usluge povezane s proizvodnjom hrane, pa ipak među vlasnicima poljoprivrednih zemljišta u Evropi žene čine svega 29%, dok u Srbiji one čine 19%.

Položaj žena i njihov status u ruralnim područjima, a naročito u privredi, i pored bitne uloge koju imaju u ovoj oblasti, i dalje je nepovoljan i predstavlja ozbiljan problem u oblasti rodne ravnopravnosti u našem društvu. Pandemija koronavirusa i vanredno stanje u Srbiji tokom 2020. godine višestruko su uticali na ekonomske aktivnosti žena sa sela. Većina njih nije više bila u mogućnosti da prodaje svoje proizvode, bilo zbog toga što je obustavljen otkup proizvoda, što je ukinut javni prevoz do prodajnih mesta, što su zatvorene pijace, i što je prekinut lanac snabdevanja. Žene su bile suočene i sa problemom nemogućnosti da na vreme počnu sa poljoprivrednim radovima zbog ograničenja u kretanju ili drugih razloga.

Zavod za ravnopravnost polova kroz svoje aktivnosti, programe i konkurse kontinuirano radi na podršci seoskim ženama i devojkama da u potpunosti i ravnopravno učestvuju u donošenju odluka na svim nivoima, da utiču na rodno osetljive intervencije politike i povećaju pristup odgovarajućim alatima, tehnologijama, infrastrukturi i institucijama za unapređenje svog socio-ekonomskog položaja.