Povodom Dana sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, podsećamo javnost da je od početka 2021. godine u Srbiji u porodično-partnerskom kontekstu ubijeno sedam žena.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja – 18. maj, ustanovljen je 2017. godine odlukom Vlade Republike Srbije na inicijativu potpredsednice Vlade i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorane Mihajlović i mreža nevladinih organizacija „Žene protiv nasilja”, kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od femicida i njegove posledice.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja podržale su i 32 organizacije civilnog društva, a peticiju je potpisalo više od 8.000 građanki i građana Srbije tokom akcije sprovedene u 25 gradova i opština. Sećanje na žene koje više nisu među nama ujedno je i opomena da nepostupanje ili pogrešno postupanje nadležnih institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja žene plaćaju svojim životima.

Zavod za ravnopravnost polova od 2016. godine kontinuirano sprovodi edukaciju i informisanje žena, naročito onih koje žive u manjim sredinama Vojvodine o neophodnosti prijavljivanja nasilnika i procedurama u situaciji porodičnog i partnerskog nasilja.
Do sada je u 44 opštine Vojvodine informisano blizu 2500 žena i muškaraca i uspostavljena je saradnja sa lokalnim gradskim i opštinskim samoupravama i rodnim lokalnim mehanizama koji obezbeđuju podršku institucija uključenih u zaštitu žena od nasilja, pre svega predstavnika/ca policije, Centara za socijalni rad, tužilaštva, domova zdravlja i drugih.

Ovim aktivnostima Zavod za ravnopravnost polova pruža svoj doprinos ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici  u delu koji se tiče povećanja sigurnosti žena od rodno zasnovanog nasilja u porodici i u partnerskim odnosima.