U povodu obeležavanja Dana sećanja na žene žrtve nasilja podsećamo javnost da je od početka ove godine u Srbiji u porodično-partnerskom kontekstu učinjeno 9 femicida.

Dan sećanja na žene žrtve nasilja ove godine se u Srbiji obeležava po sedmi put. Vlada Republike Srbije je 2017. godine 18. maj proglasila Danom sećanja na žene žrtve nasilja nakon što je, na inicijativu Mreže „Žene protiv nasilja” i uz podršku 32 organizacije civilnog društva, peticiju potpisalo više od 8.000 građanki i građana Srbije tokom akcije sprovedene u 25 gradova i opština.
Akcija zagovaranja ideje da se jedan ovakav dan proglasi organizovana je kako bi se javnost, ali i nadležne institucije, stalno podsećale na rizik od femicida i njegove posledice, naročito nakon što je u periodu od 16. do 18. maja 2015. godine tokom 72 sata u Srbiji ubijeno sedam žena.

Sećanje na žene koje više nisu među nama ujedno je i opomena da nepostupanje ili pogrešno postupanje nadležnih institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja žene plaćaju svojim životima.

Zavod za ravnopravnost polova u okviru svoje programske delatnosti kontinuirano radi na podizanju svesti javnosti o fenomenu porodičnog i partnerskog nasilja,  a u toku 2024. godine biće završena analiza podataka o kapacitetima i potrebama specijalizovanih ženskih NVO i drugih ustanova u sektoru socijalne zaštite za pružanje usluga psihosocijalne podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici.

Skupština AP Vojvodine donela je Program za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2023. do 2026. godine u okviru kog se ova mera i sprovodi.

PRIJAVI NASILjE!

JEDINSTVENI SOS TELEFON ZA ŽENE ŽRTVE NASILjA: 0800-10-10-10
(besplatan poziv, radnim danima 10-20 časova)

 

Naslovna fotografija: Anđela Petrovski/Novinarke protiv nasilja/NPN