Данас обележавамо Светски дан социјалне правде, дан који је Генерална скупштина Уједињених нација установила 2007. године препознајући потребу за решавањем питања попут сиромаштва, искључености и незапослености.

Подсећајући на овај дан, Завод за равноправност полова жели да истакне да је ова питања могуће остварити једино ако се људска права, родна равноправност и достојанство свих грађана и грађанки поставе у основу друштвеног развоја.
Без постизања пуне родне равноправности нема просперитета нити социјалне правде који су предуслови за остваривање мира, безбедности и благостања.

Развијајући концепт родне равноправности и једнаких могућности за све, Покрајински завод за равноправност полова даје свој скроман допринос остварењу друштва у коме ће сваки  појединац или појединка имати слободу да развија личне способности и прави изборе без ограничења наметнутих строгим родним улогама, а да се различито понашање, жеље и потребе жена и мушкараца у једнакој мери узимају у обзир, вреднују и подржавају.