Danas obeležavamo Svetski dan socijalne pravde, dan koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila 2007. godine prepoznajući potrebu za rešavanjem pitanja poput siromaštva, isključenosti i nezaposlenosti.

Podsećajući na ovaj dan, Zavod za ravnopravnost polova želi da istakne da je ova pitanja moguće ostvariti jedino ako se ljudska prava, rodna ravnopravnost i dostojanstvo svih građana i građanki postave u osnovu društvenog razvoja.
Bez postizanja pune rodne ravnopravnosti nema prosperiteta niti socijalne pravde koji su preduslovi za ostvarivanje mira, bezbednosti i blagostanja.

Razvijajući koncept rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova daje svoj skroman doprinos ostvarenju društva u kome će svaki pojedinac ili pojedinka imati slobodu da razvija lične sposobnosti i pravi izbore bez ograničenja nametnutih strogim rodnim ulogama, a da se različito ponašanje, želje i potrebe žena i muškaraca u jednakoj meri uzimaju u obzir, vrednuju i podržavaju.