Diana Milović, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova saopštila je na današnjoj konferenciji za medije da će četvrti Konkurs za dodelu sredstava bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća u Vojvodini biti raspisan 1. marta ove godine. Direktorka Milović istakla je da Konkurs za kupovinu kuća izaziva veliko interesovanje javnosti i da je to razlog što će ove godine još 30 bračnih i vanbračnih parova dobiti svoj krov nad glavom, što znači da će i trideset žena postati suvlasnice nekretnine.

Na konferenciji su nabrojane i ostale aktivnosti Zavoda koje će biti realizovane u prvom kvartalu ove godine, kao što je aktuelan konkurs za unapređenje položaja žena pripadnica nacionalnih manjina, zatim održavanje okruglih stolova na temu jednakog pristupa zdravstvenim uslugama i eliminisanju diskriminacije žena u oblasti zdravstvene zaštite, što je i obaveza naše države prema ratifikovanim međunarodnim konvencijama.

„Obaveza naše države je da eliminiše ili smanji diskriminaciju žena u oblasti zdravstvene zaštite preduzimanjem posebnih mera koje će doprineti efektivnom ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, ravnopravan pristup zdravstvenim uslugama, posebno onim u vezi sa planiranjem porodice, posebne zdravstvene usluge koje se odnose na trudnoću, porođaj, postporođajni period, kao i besplatne usluge tamo gde je neophodno“, rekla je direktorka Zavoda.

Aktivnost će biti realizovana u saradnji sa stručnjacima iz oblasti zdravstvene zaštite putem tri susreta sa ženama koje žive u manjim seoskim sredinama gde službe zdravstvene zaštite nisu dovoljno zastupljene i edukovati ih o pravima u oblasti zdravstvene brige.

U povodu obeležavanja Međunarodnog dana žena – 8. marta, direktorka Milović rekla je da Zavod, kao i svake godine, ovaj praznik obeležava aktivistički.

„Ovaj dan izgubio je svoje pravo značenje i smisao u navali negiranja svega što je bila prvobitna ideja, a to su ženska ljudska prava, pravo na rad, pravo nasleđivanja, pravo planiranja porodice, itd.“, istakla je direktorka Zavoda.
Zavod za ravnopravnost polova će zato ovaj praznik, koji slavi ekonomska, politička i društvena dostignuća žena, obeležiti organizovanjem dve aktivnosti: promocijom knjige Stojanke Lekić „Znamenite žene Velikog Bečkereka – Petrovgrada – Zrenjanina do polovine 20. veka“ (u izdanju Zavoda) i ukazati javnosti na znamenite zrenjaninske sugrađanke raznih nacionalnosti po kojima se danas zovu naselja, ulice, spomenici, društvene ustanove, poput Karoline Mesinger, Sonje Marinković, Ruže Šulman, Ljubice Odadžić i drugih. Knjiga predstavlja vredan faktografski doprinos sagledavanju problema sa kojima se danas suočavaju žene u situaciji nevidljivosti sopstvene tradicije i doprinosa prethodnica.

Druga aktivnost odnosiće se na otvaranje posebnog Odeljenja u Narodnoj biblioteci „Veljko Petrović“ u Bačkoj Palanci koje će biti posvećeno literaturi iz oblasti rodne ravnopravnosti. Zavod će tom prilikom ovoj ustanovi pokloniti knjige iz svoje bogate izdavačke produkcije, a čije su autorke žene.