Zavod za ravnopravnost polova čestita svim građankama 8. mart, Međunarodni dan žena, poštujući istorijski kontekst i tradiciju obeležavanja ovog dana koja ima korene u vekovima dugoj borbi žena da ravnopravno sa muškarcima učestvuju u društvu.
Ovaj dan prilika je da se podsetimo na ekonomska, politička i društvena dostignuća žena, revolucionarki, reformatorki i vizionarki, koje su se izborile za prava koje žene danas uživaju, znajući da duga priča o običnim ženama koje su menjale istoriju ima nastavak i u našem vremenu.

Fotografija preuzeta sa: https://www.internationalwomensday.com/EquityEquality

Brojne aktivistkinje, organizacije i državne ustanove i danas se bore za prava i socijalnu pravdu žena u svim sferama društva, bore se protiv diskriminacije na radnom mestu, nepravednih uslova rada i niske cene rada.

Ove godine Međunarodni dan žena obeležava se pod motom #EmbraceEquity sa idejom da se pokrene priča o tome zašto koncept jednakih mogućnosti više nije dovoljan i ukaže na činjenicu da su startne pozicije ljudi različite i da zbog toga istinska inkluzija i osećaj pripadnosti zahteva i pravično delovanje. Pravednost prepoznaje različite okolnosti svake osobe i na osnovu toga obezbeđuje specifične resurse i mogućnosti potrebne za postizanje jednakog ishoda.

Međunarodni dan žena je zato prilika i povod da se javnost obrazuje i informiše o aktuelnim pitanjima, da se mobilišu politička volja i resursi za rešavanje kako globalnih, tako i lokalnih problema, kao i da se proslave i učvrste dostignuća žena.