Завод за равноправност полова честита свим грађанкама 8. март, Међународни дан жена, поштујући историјски контекст и традицију обележавања овог дана која има корене у вековима дугој борби жена да равноправно са мушкарцима учествују у друштву.
Овај дан прилика је да се подсетимо на економска, политичка и друштвена достигнућа жена, револуционарки, реформаторки и визионарки, које су се избориле за права које жене данас уживају, знајући да дуга прича о обичним женама које су мењале историју има наставак и у нашем времену.

Фотографија преузета са: https://www.internationalwomensday.com/EquityEquality

Бројне активисткиње, организације и државне установе и данас се боре за права и социјалну правду жена у свим сферама друштва, боре се против дискриминације на радном месту, неправедних услова рада и ниске цене рада.

Ове године Међународни дан жена обележава се под мотом #EmbraceEquity са идејом да се покрене прича о томе зашто концепт једнаких могућности више није довољан и укаже на чињеницу да су стартне позиције људи различите и да због тога истинска инклузија и осећај припадности захтева и правично деловање. Праведност препознаје различите околности сваке особе и на основу тога обезбеђује специфичне ресурсе и могућности потребне за постизање једнаког исхода.

Међународни дан жена је зато прилика и повод да се јавност образује и информише о актуелним питањима, да се мобилишу политичка воља и ресурси за решавање како глобалних, тако и локалних  проблема, као и да се прославе и учврсте достигнућа жена.