Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović učestvovala je danas na ZOOM konferenciji povodom Međunarodnog dana žena na selu pod nazivom “Seoske žene – pokretačice lokalnog razvoja“.
Konferencija je održana u organizaciji Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women).

Cilj konferencije je pokrenuti diskusiju na različite teme poput doprinosa udruženja seoskih žena razvoju lokalne ekonomije, izazova sa kojima se suočavaju u radu i finansiranju, ali i održivosti udruženja i merama za dugoročnu podršku njihovim aktivnostima.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici institucija sa međunarodnog, nacionalnog i pokrajinskog nivoa, kao i preduzetnice i predstavnice udruženja žena iz Srbije i Vojvodine. Namera je bila da se kroz dijalog institucija i žena sa sela razmene iskustva i utvrde moguće nove mere i javne politike koje bi unapredile njihov položaj.

Direktorka Zavoda je ovom prilikom istakla da su žene sa sela iz Vojvodine već dugi niz godina u fokusu programskih aktivnosti Zavoda, da je ova ustanova bila pionir u istraživanju o položaju ove društvene grupe i da su rezultati tog istraživanja doneli brojne aktivnosti i mere kojima se unapređuje njihov položaj u društvu.

Ovom prilikom izdvojila je nekoliko problema sa kojima se žene iz udruženja suočavaju i navela da je to najčešće problem samofinasiranja i nedostatak kapaciteta za praćenje i pisanje projekata i da im je u ovoj oblasti neophodna mentorska podrška pojedinaca i institucija.

Sa stanovišta institucije i utisaka sa terenskih poseta udruženjima žena iz Vojvodine, mogu da kažem da je individulni pristup ženama sa sela ključan. Samo u direktnom kontaktu sa njima možemo otkriti šta su realni problemi žena koje žive na selu, sa kojim preprekama se suočavaju udruženja i da to zavisi od sela do sela, tipa delatnosti kojom se bave, infrastrukture lokalne zajednice i drugog. Jako je važno da sve institucije koje u svojim programskim aktivnostima u fokusu imaju žene sa sela, sarađuju i rade sinhronizovano jer samo na taj način efekti svih javnih politika i mera koje se donose i sprovode mogu imati konkretan rezultat.“ – istakla je direktorica Zavoda Stanislava Malić Gostović.

Kako je na kraju napomenula Zavod će i dalje nastaviti sa pružanjem finansijske podrške udruženjima i ženama u preduzetništvu, a plan je da se u budućnosti osmisli program i konkurs koji bi isključivo bio namenjen seoskim udruženjima žena i njihovim potrebama.