Завод за равноправност полова ће и ове године Међународни дан сеоских жена – 15. октобар обележити традиционалном манифестацијом Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини.
Сајам који се ове године обележава по девети пут, биће одржан 14. октобра у Бачкој Паланци, у улици Краља Петра I у пешачкој зони од 8 до 15 часова.

Сваке године на манифестацији са својим производима из домаће радиности, рукотворинама и кулинарским специјалитетима учествује преко 200 удружења жена из читаве Војводине. Сајам је прилика да се укаже на друштвену групу жена са села, али и на женски активизам који постоји у руралним подручјима. Циљ је скренути пажњу јавности и доносиоцa одлука на мање сеоске средине и промовисати домаћу радиност као могућу нову привредну делатност.
Допринос жена развоју сеоских заједница и њихово учешће, али и туризму може бити веома драгоцен јер се између осталог значај сеоског туризма огледа и у очувању културе неког места, али и у побољшању опште социо-економске слике одређеног руралног простора.

Народна радиност (вез и ткање) негована је у мултиетничкој Војводини још у 19. веку и са њом су још тада биле упознате и европска и светска јавност. Препозната као потенцијална, уносна нова привредна грана, домаћа радиност је постала државни пројекат. Била је то прилика за афирмацију читаве нације, а у многобројним војвођанским градовима одржавале су се изложбе где су се прикупљали и бирали “експонати” за државне и европске посете и делегације. На овим изложбама водећи произвођачи су биле жене са села, ткаље и везиље, чији радови су им осигуравали сталан рад и новчану добит.

Жене које живе на селу чине 1,6 милијарди руралних жена и представљају једну четвртину укупне светске популације. Светски подаци указују на то да жене у руралним срединама поседују само 2% земље и остварују само 1% свих пољопривредних примања, што говори о изузетно тешком положају жена на селу. Иако чине веома рањиву категорију у нашем друштву, оне чине и категорију чији би потенцијал – и радни и социјални – могао бити много боље искоришћен.

15. октобар је установљен као Међународни дан сеоских жена на Конференцији жена Уједињених нација у Пекингу 1995. године, када се и наша влада обавезала да женама на селу обезбеди равноправан приступ и потпуно учешће у структурама власти, и учини видљивим њихове потребе и могућности у креирању развојних политика села.