Директорка Завода за равноправност полова Диана Миловић на данашњој конференцији за новинаре најавила је низ активности и конкурса које ће Завод реализовати у 2020. години.

Као први и најактуелнији је Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом који ће бити расписан у понедељак 3. фебруара 2020. године и трајаће два месеца  – до 3. априла 2020. године.
Право учешћа на конкурсу имаће супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана и ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота који живе на територији АП Војводине. Критеријуми за доделу средстава су образовање учесника конкурса, радни однос, године живота (један од учесника не сме бити старији од 40 година), да нису власници/сувласници било какве непокретности и да имају пријављено пребивалиште на територији Војводине.
Укупна вредност конкурса је 25 милиона динара, а учесници конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом. Висина додељених средстава не може бити већа од милион динара.

Све детаљније информације о конкурсу биће објављене у понедељак 3.02.2020. године на сајту Завода www.ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/

У оквиру осталих подстицајних програма Завода биће реализовани Конкурс за унапређење положаја жена припадница нациналних мањина на територији АП Војводине; Конкурс за унапређење сопственог бизниса са циљем пружања подршке најбољим пословним идејама и пословним плановима; затим Конкурс за унапређење родне равноправности намењен удружењима и осталим организацијама које се баве подизањем свести о теми родне равноправности, подстицањем економског оснаживања и едукацијом жена; превенцијом и сузбијањем насиља над  женама, као и елиминисању предрасуда и стереотипа о улози жена и мушкараца у породици и друштву.

У оквиру издавачке делатности Завода, биће расписан Јавни конкурс за публиковање радова о родној равноправности, са намером да пружи прилику свима који се баве темом родне равноправности (студентима/кињама родних студија, истраживачима/цама и другим стручњацима и стручњакињама из ове области) да своје радове и своја истраживања објаве и тако их учине доступним широј јавности. До сада је Завод за равноправност полова, самостално или у суиздаваштву, објавио укупно 38 публикација и све су доступне и у електронском облику на сајту установе.

У јуну 2020. године биће реализована и четврта по реду Академија вештина, програм економског унапређивања положаја жена и мушкараца предузетника који желе да започну или развију сопствени бизнис, да се удруже, умреже и заједничким капацитетима развијају исту производну или услужну делатност.
Позив за Академију вештина је јаван и сви који се пријаве за учешће имаће прилику да стекну теоријска и практична знања из области започињања или развијања бизниса, маркетинга, књиговодства, управљања временом и новцем и упознају се са правним процедурама неопходним за покретање сопственог бизниса. За период 2017-2019. године, 76 полазника и полазница је завршило обуку у оквиру Академије вештина (59 жена и 17 мушкараца).

Као наставак обуке запослених у локалним самоуправама на територији АП Војводине на тему родно одговорног буџетирања, Завод ће у 2020. години реализовати програм Увођење родне перспективе у стратешке документе локалне самоуправе. Нов циклус едукација обухватиће обуку запослених на тему увођења родне перспективе у стратешка документа општине, родне анализе политика локалних самоуправа, програма и мера које оне доносе, као и увођење родно осетљиве статистике и евиденције. Такође, намера је лобирати за успостављање функционалних механизам за родну равноправност у свим општинама Војводине. Од 2018. године 14 општина је укључено у обуку, а едукацију о родно одговорном буџетирању прошло је 107 запослених (83 жене и 17 мушкараца).

Промотивни део активности Завода за равноправност полова обухватиће организовање изложби стваралаштва жена из Војводине, како из руралних подручја, тако и жена предузетница из општина и градова Војводине. У 2020. години, по 12. пут, биће организован и традиционални Сајам стваралаштва сеоских жена из Војводине на коме се сваке године представи преко 200 удружења жена из скоро свих општина Војводине.
Изложбе рукотоворина и представљање кулинарских вештина сеоских жена и традиционалне војвођанске хране, прилика је да се посетиоци, али и представници институција, стручна јавност и медији упознају са богатим стваралаштвом сеоских жена које представљају значајан ресурс за развој пољопривреде, туризма али и локалних заједница уопште.
Манифестација је значајна јер скреће пажњу јавности на кључну улогу жена на селу у унапређењу пољопривреде и руралног развоја, унапређењу квалитета хране и елиминисању сиромаштва на селу. Ратификовањем Конвенције о укидању свих облика дискриминације жена (CEDAW), наша држава се обавезала да женама на селу обезбеди равноправан приступ и учешће у структурама власти и учини видљивим њихове потребе и могућности у креирању развојних политика села.