11. јун – Дан родне равноправности

11. јун – Дан родне равноправности

Влада Републике Србије установила је 2021. године ДАН РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ са циљем подизања свести о важности родне равноправности и унапређења  положаја жена у Србији, како би и жене и мушкарци, имали једнаке могућности да раде, напредују и живе. Концепт једнаких могућности за све предуслов је напретка целокупног друштва и један је од основних вредности демократске државе.

Датум за обележавање Дана родне равноправност изабран је као подсетник на 11. јун, дан када је 1842. године одобрено школовање жена у Србији. Указом кнеза Михаила Наталији Петровић и Софији и Катарини Лекић одобрено је да могу да отворе школу за женску децу руководећи се тиме да је право гласа и образовање девојчица и жена сигуран пут ка бољем и квалитетнијем животу.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ је концепт који значи да сва људска бића имају слободу да развијају личне способности и праве изборе без ограничења наметнутих строгим родним улогама, да се различито понашање, жеље и потребе жена и мушкараца у једнакој мери узимају у обзир, вреднују и подржавају.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ подразумева равноправну видљивост, оснаженост и учешће оба пола у свим сферама јавног и приватног живота. Родна равноправност је супротна родној неравноправности, а не родним разликама и њен циљ је да промовише пуно учешће жена и мушкараца у друштву.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ претпоставља да мушкарци и жене имају једнаке предуслове за остваривање људских права и да постоје једнаке могућности за мушкарце и жене да допринесу културном, политичком, економском, социјалном и националном напретку, као и да имају идентичне могућности да уживају све користи и бенефиције од напретка једне заједнице.

Без равноправности у политичком, економском и било ком другом облику одлучивања, не постоји могућност да родна равноправност буде интегрисана у креирање политика владе. Без активног учешћа жена у процесу изградње нашег друштва као модерног, европски профилисаног и демократског, није могуће остваривање демократије, равноправности и напретка друштва.

Родна равноправност регулисана је у нашем законодавству усвајањем и применом како међународних докумената, тако и доношењем закона и других стратегија на националном и покрајинском нивоу:

 • Закон о ратификацији Конвенције о елиминацији свих облика дискриминације над женама Уједињених нација,
 • Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици,
 • Пекиншка декларација и Платформа за акцију,
 • Резолуција о родној равноправности на локалном и регионалном нивоу,
 • Резолуција Савета безбедности – жене, мир и безбедност 1325,
 • Закон о родној равноправности,
 • Закон о забрани дискриминације,
 • Закон о спречавању насиља у породици,
 • Национална стратегија за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године,
 • Стратегија за спречавање и борбу против родно заснованог насиља према женама и насиља у породици за период 2021-2025. године,
 • Одлука о равноправности полова АП Војводине,
 • Програм за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период oд 2023. дo 2026. године.

Нормативни оквир доступан је овде

НАСЛОВНА: Фотографија из монографије „Педесето-годишњица 1863-1913, Виша женска школа у Београду”, која се чува у Завичајном одељењу Библиотеке града Београда, као и у дигиталној библиотеци ове установе https://digitalna.bgb.rs/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp


 

Још 11 жена постале сувласнице некретнине у Војводини

Још 11 жена постале сувласнице некретнине у Војводини

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је данас уговоре о додели бесповратних средстава брачним паровима за куповину кућа на селу у Војводини.
Средства је добило 11 брачних парова, а ове године некретнине су купљене у општинама Бач, Кикинда, Ковин, Србобран, Бачка Паланка и градовима Сомбор и Суботица.

Конкурс за куповину кућа реализује се као мера подршке Покрајнске владе са циљем да се утиче на имовинско стање жена које ће на тај начин унапредити и њихов економски положај.

Статистика о власништву над некретнинама један је од најбољих показатеља у домену економије, а бројке кажу да су жене на територији АП Војводине власнице некретнина у 14 одсто, а сувласнице у 12 одсто случајева.

Жене без власништва над станом или кућом теже остварују економску независност, а забрињава и то што је у селима и даље присутна свест да нису део родитељског дома, па се жене и саме одричу права на удео или наследство у корист браће и синова. Власништво над непокретности је за њих важан предуслов да буду самосталније и да, примера ради, на основу те некретнине подигну кредит и започну сопствени посао.

Завод за равноправност полова активно ради на оснаживању жена и женског предузетништва у руралним срединама, посебно кроз подстицајне програме и конкурсе на основу којих је у периоду од 2015. до 2023. године 338 жена постало сувласница куће на селу у Војводини, а Покрајинска влада је за овај програм из буџета издвојила укупно 341 милион динара.


 

ОДГОВОРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАСИЉУ ПРЕМА ЖЕНАМА ПУТЕМ ФОТОГРАФИЈА

ОДГОВОРНО ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАСИЉУ ПРЕМА ЖЕНАМА ПУТЕМ ФОТОГРАФИЈА

У четвртак, 18. маја 2023. године, поводом Националног дана сећања на жене жртве насиља, у холу Ректората Универзитета у Новом Саду отворена је изложба “Сликом до промене”.

Сликом до промене, УНДП

Фото: Милена Ђорђевић/Новинарке против насиља/НПН

Изложбу чине фотографије и илустрације које на етичан начин приказују проблем насиља према женама, његове облике и реакције на насиље, а део су јавне базе која је доступна за бесплатно коришћење свим медијима.

База је настала 2022. године на иницијативу групе “Новинарке против насиља”, програма Уједињених нација за развој (УНДП), Фонда Б92 и Повереника за заштиту равноправности. Циљ ове иницијативе је био да скрене пажњу на значај слика које прате објаве о насиљу према женама и помогне медијима да одговорним извештавањем допринесу бољем разумевању и превенцији насиља према женама.

Линк на коме је могуће преузети фотографије са упутством за коришћење: База фотографија

 

 


 

ОБЕЛЕЖЕН 18. МАЈ / НАЦИОНАЛНИ ДАН СЕЋАЊА НА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

ОБЕЛЕЖЕН 18. МАЈ / НАЦИОНАЛНИ ДАН СЕЋАЊА НА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Фото: Покрајински омбудсман

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић и сарадница за односе са јавношћу Катарина Крајновић учествовале су на скупу „Институционални механизми за сузбијање насиља према женама“ поводом обележавања 18. маја – Националног дана сећања на жене жртве насиља. Скуп је одржан на Правном факултету у Новом Саду у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, Министарства правде Републике Србије и мреже „Живот без насиља“ чији је Завод активни члан од самог оснивања.

Циљ догађаја био је окупити представнике/це релевантних институција (министарства правде, судства, полиције, тужилаштва, центара за социјални рад, тела за родну равноправност и других) у чијој надлежности је решавање проблема насиља у породици и друштву и подстаћи још бољу координисану мултисекторску сарадњу државних органа, превентивно деловање и пружање делотворне заштите свим женама и девојчицама.

Догађају су присуствовали и студенти и студенткиње Правног факултета у Новом Саду чиме је скуп на ову тему добио још један значај јер је будућим професионалцима и професионалкама приближио тему родно заснованог насиља и дао једну нову перспективу када су у питању правни механизми заштите жена које трпе насиље у породици.

Констатовано је да Република Србија има добар нормативни оквир за сузбијање насиља према женама, и да бројне невладине организације и државне институције улажу напоре и постижу одређене резултате на плану сузбијања и спречавања родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, али да су ови облици насиља и даље још увек широко распрострањени, како у приватној тако и у јавној сфери живота.

У смањењу насиља према женама највише доприноси подизање друштвене свести о нултој толеранцији на родно засновано насиље, као и правовремено и делотворно реаговање надлежних органа и институција.


 

18. МАЈ – НАЦИОНАЛНИ ДАН СЕЋАЊА НА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

18. МАЈ – НАЦИОНАЛНИ ДАН СЕЋАЊА НА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

Поводом Дана сећања на жене жртве насиља подсећамо јавност да је од почетка ове године у Србији у породично-партнерском контексту учињено 18 фемицида – убијено је 16 жена и две малолетне девојчице од 16 и две године.

Дан сећања на жене жртве насиља у породици ове године се у Србији обележава по шести пут. Влада Републике Србије је 2017. године 18. мај прогласила Даном сећања на жене жртве насиља након што је, на иницијативу Мреже „Жене против насиља” и уз подршку 32 организације цивилног друштва, петицију потписало више од 8.000 грађанки и грађана Србије током акције спроведене у 25 градова и општина.

Акција заговарања идеје да се један овакав дан прогласи организована је како би се јавност, али и надлежне институције, стално подсећале на ризик од фемицида и његове последице, нарочито након што је у периоду од 16. до 18. маја 2015. године током 72 сата у Србији убијено седам жена.

Сећање на жене које више нису међу нама уједно је и опомена да непоступање или погрешно поступање надлежних институција у случајевима родно заснованог насиља жене плаћају својим животима.

ПРИЈАВИ НАСИЉЕ!

ЈЕДИНСТВЕНИ СОС ТЕЛЕФОН ЗА ЖЕНЕ ЖРТВЕ НАСИЉА: 0800-10-10-10
(бесплатан позив, радним данима 10-20 часова)


 

Продужен рок Конкурса за публиковање радова у области родне равноправности

Продужен рок Конкурса за публиковање радова у области родне равноправности

У складу са одлуком директорке Завода за равноправност полова, рок за пријаву на Јавни конкурс за публиковање радова у области родне равноправности продужен је до 5. јуна 2023. године.

Све информације у вези са правом и условима учешћа на конкурсу, могу се добити овде.


 

Ажурирани подаци о телима за родну равноправност и удружењима жена у АП Војводини

Ажурирани подаци о телима за родну равноправност и удружењима жена у АП Војводини

Завод за равноправност полова је у периоду од 1. фебруара до 1. априла 2023. године,  у складу са својом делатношћу која обухвата прикупљање података, вођење статистичке евиденције и спровођење анализе о стању родне равноправности на подручју АП Војводине, спровео годишње ажурирање података о раду и функционисању тела за родну равноправност у јединицама локалних самоуправа у АП Војводини.

 Упитник о функционисању тела за родну равноправност на локалном нивоу прослеђен је на адресе свих 45 јединица локалне самоуправе у АП Војводини са намером да се утврди испуњеност одредби чланова 63 и 64 Закона о родној равноправности, а који се односе на обавезе локалних самоуправа када је у питању формирање родних механизама у АП Војводини.

Подаци су доступни на сајту Завода на линку: https://ravnopravnost.org.rs/lokalni-mehanizmi-za-rodnu-ravnopravnost/

У истом периоду спроведено је и ажурирање Базе података о удружењима жена у Војводини којих према последњим подацима има 405. Највећи број удружења се бави очувањем и неговањем традиције и старих заната, ручним радом и производњом хране, руралним развојем и манифестационим туризмом, затим екологијом и унапређењем животне средине, хуманитарним радом и афирмацијом и подршком инклузивним политикама усмереним ка рањивим групама друштва. Један део организација се бави и промоцијом људских права жена, информисањем жена о репродуктивном здрављу, као и едукацијом о родној равноправности и активностима везаним за друштвени статус жена.

База података је доступна на линку https://ravnopravnost.org.rs/udruzenja-zena/


 

Округли сто: Пут који свака жена мора да прође до успеха

Округли сто: Пут који свака жена мора да прође до успеха

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић учествовала је 23. марта 2023. године у Пивницама у округлом столу Месец срећних жена на тему „Пут који свака жена мора да прође до успеха“.

Директорка је том приликом представила делатност Завода за равноправност полова и све активности које установа реализује, са нагласком на промотивне програме који су у вези са темом округлог стола. Представљена је једна од највећих промотивних активности установе – Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини који се одржава од 2010. године и који на најлепши начин промовише жене са села. Такође су представљени и актуелни конкурси установе, и онлајн База података удружења жена из Војводине која има за циљ да жене са села и њихове активности и производе учини доступним и видљивим у јавности.

Директорка је истакла да су активности Завода усмерене на различите циљне групе, од физичких лица, предузетница, удружења жена и грађана, па до локалних самоуправа и других институција и да на тај начин концепт родне равноправност има и своју практичну примену у свакодневном животу.

„Реализовањем наших програма на територији Војводине и остваривањем сарадње са различитим организацијама на локалном, покрајинском и републичком нивоу, Завод  значајно доприноси процесу популаризације и институционализације принципа родне равноправности и јавне политике једнаких могућности за све грађане и грађанке.“ – рекла је на крају свог обраћања директорка Станислава Малић-Гостовић.

Догађај је организовао Савет за родну равноправност СО Бачка Паланка, а говорници и говорнице на округлом столу су били представници и представнице свих релевантних институција које се баве родном равноправношћу и борбом против дискриминације. Округли сто је био прилика да се покрене дискусија о родној равноправности у пракси и укаже на положај жена у Војводини у различитим сферама – у локалној заједници, политичком животу, предузетништву, али и да се представи њихова улога као локалних чуварки традиције.

 


 

 

8. март – Борба за људска права жена и даље траје

8. март – Борба за људска права жена и даље траје

Завод за равноправност полова честита свим грађанкама 8. март, Међународни дан жена, поштујући историјски контекст и традицију обележавања овог дана која има корене у вековима дугој борби жена да равноправно са мушкарцима учествују у друштву.
Овај дан прилика је да се подсетимо на економска, политичка и друштвена достигнућа жена, револуционарки, реформаторки и визионарки, које су се избориле за права које жене данас уживају, знајући да дуга прича о обичним женама које су мењале историју има наставак и у нашем времену.

Фотографија преузета са: https://www.internationalwomensday.com/EquityEquality

Бројне активисткиње, организације и државне установе и данас се боре за права и социјалну правду жена у свим сферама друштва, боре се против дискриминације на радном месту, неправедних услова рада и ниске цене рада.

Ове године Међународни дан жена обележава се под мотом #EmbraceEquity са идејом да се покрене прича о томе зашто концепт једнаких могућности више није довољан и укаже на чињеницу да су стартне позиције људи различите и да због тога истинска инклузија и осећај припадности захтева и правично деловање. Праведност препознаје различите околности сваке особе и на основу тога обезбеђује специфичне ресурсе и могућности потребне за постизање једнаког исхода.

Међународни дан жена је зато прилика и повод да се јавност образује и информише о актуелним питањима, да се мобилишу политичка воља и ресурси за решавање како глобалних, тако и локалних  проблема, као и да се прославе и учврсте достигнућа жена.


 

11. фебруар – Међународни дан жена и девојака у науци

11. фебруар – Међународни дан жена и девојака у науци

Поводом Међународног дана жена и девојака у науци, Завод за равноправност подсећа јавност да иако жене данас чине мање од 30 одсто истраживача широм света, оне често предводе захтевна и револуционарна истраживања која имају огроман утицај на развој човечанства и друштва уопште. Глобално, жене су и даље мање плаћене за свој научноистраживачки рад, ређе напредују, добијају мање пројеката и чешће напуштају каријеру у науци од мушкараца који су једнако квалификовани.

Према извештају Међународне организације рада, број жена у Србији са универзитетским дипломама у СТЕМ пољима је 43 процента. Како се наводи, само у пољу математике је више жена него мушкараца, али разлог за то је што се жене опредељују да предају у школама. У инжењерству их има мање од 40 одсто, а у технологији чине ни трећину. Сматра се да су главни разлози да оволико мали број девојака бира СТЕМ студије устаљени родни стереотипи који девојке удаљавају од ових области. Овај међународни дан има за циљ, да подстакне више жена и девојака да се посвете каријери у науци, те је у том смислу важно промовисати успешне жене у науци, а девојчице подстицати да од најранијег узраста развијају своја интересовања.

Ове године, Међународни дан жена и девојака у науци, гледано глобално, фокусиран је на улогу жена и девојака и науке у вези са циљевима одрживог развоја, а који се односе на питања приступачне и чисте енергије, иновација и инфраструктуре, чисте воде и санације, индустрије, одрживости градова и заједнице и средстава имплементације. На тај начин овај дан има за циљ да повеже међународну заједницу са женама и девојкама у науци, јачајући везе између науке, политике и друштва за стратегије оријентисане ка будућности.

Завод за равноправност полова од 2006. године у оквиру своје издавачке делатности објављује докторске и мастер радове који промовишу научноистраживачки рад и постигнућа жена, са циљем да представи жене из академске заједнице и афирмише студенткиње, научнице и друге стручњакиње које се баве родним политикама. На овај начин публиковано је 44 рада чије ауторке су научнице и истраживачице, а које својим резултатима доприносе ширењу видљивости жена у науци представљајући њихове образовне и истраживачке капацитете.