Predsednice Skupština opština i gradova u AP Vojvodini

Povodom 11. juna – Dana rodne ravnopravnosti, Zavod za ravnopravnost polova se priključio akciji „Žene u fokusu“ koja je osmišljena u saradnji sa mrežom „Život bez nasilja“ i drugim pokrajinskim organima, sa namerom da na današnji dan učini žene vidljivim u javnoj sferi i afirmiše njihove potencijale i uspehe.

Predsednice opština i gradova u AP Vojvodini

U tom kontekstu, Zavod za ravnopravnost polova je u fokus stavio žene u zakonodavnoj i u izvršnoj vlasti na teritoriji AP Vojvodine sa namerom da promoviše žene na rukovodećim pozicijama i na taj način utiče na uklanjanje rodnih stereotipa u društvu o tome da žene nisu dovoljno zainteresovane ili sposobne da se bave politikom i da je njima mesto samo u privatnoj sferi.

Prema podacima Zavoda, od 45 lokalnih samouprava u AP Vojvodini u zakonodavnoj vlasti na mestu gradonačelnice, odnosno predsednice opštine nalazi se 10 žena i to na čelu Alibunara, Apatina, Bačkog Petrovca, Beočina, Bele Crkve, Vršca, Sremske Mitrovice, Čoke, Kovina i Rume.

U izvršnoj vlasti na mestu predsednice Skupštine opštine tj. grada nalazi se 9 žena i to u Novoj Crnji, Novom Sadu, Pećincima, Senti, Sečnju, Srbobranu, Staroj Pazovi, Vrbasu i Žitištu.

Rezultat porasta broja žena u političkom životu direktna je posledica niza novih zakonskih odredbi i drugih usvojenih mera koje podržavaju veće učešće žena u javnom i političkom životu, ali i promene svesti javnosti da žene kao društvena grupa čini pola svetske populacije i da bez njihovog uključivanja ne možemo obezbediti ravnomernu zastupljenost potreba i interesa oba pola.

Povećano učešće žena u političkom i javnom životu ima višestruke koristi za svako društvo, jedan je od najvažnijih pokazatelja napretka i demokratije i jedan od najvažnijih prioriteta u postizanju suštinske ravnopravnosti polova. Veće učešće žena u politici i na mestima odlučivanja donosi ne samo novi aspekt i novi kvalitet u odlučivanje i upravljanje, već vodi ka efikasnijem, funkcionalnijem i organizovanijem društvenom poretku.

11. jun – Dan rodne ravnopravnosti proglasila je Vlada Republike Srbije 27. oktobra 2021. godine, a navedeni dan je izabran jer je tog datuma 1842. godine ukazom kneza Mihaila Nataliji Petrović i Sofiji i Katarini Lekić odobreno da mogu da otvore školu za žensku decu.

(Fotografije su preuzete sa službenih sajtova i opština)