Поводом 11. јуна – Дана родне равноправности, Завод за равноправност полова се прикључио акцији „Жене у фокусу“ која је осмишљена у сарадњи  са мрежом „Живот без насиља“ и другим покрајинским органима, са намером да на данашњи дан учини жене видљивим у јавноj сфери и афирмише њихове потенцијале и успехе.

Председнице општина и градова у АП Војводини

У том контексту, Завод за равноправност полова је у фокус ставио жене у законодавној и у извршној власти на територији АП Војводине са намером да промовише жене на руководећим позицијама и на тај начин утиче на уклањање родних стереотипа у друштву о томе да жене нису довољно заинтересоване или способне да се баве политиком и да је њима место само у приватној сфери.

Према подацима Завода, од 45 локалних самоуправа у АП Војводини у законодавној власти на месту градоначелнице, односно председнице општине налази се 10 жена и то на челу Алибунара, Апатина, Бачког Петровца, Беочина, Беле Цркве, Вршца, Сремске Митровице, Чоке, Ковина и Руме.

Председнице Скупштина општина и градова у АП Војводини

У извршној власти на месту председнице Скупштине општине тј. града налази се 9 жена и то у Новој Црњи, Новом Саду, Пећинцима, Сенти, Сечњу, Србобрану, Старој Пазови, Врбасу и Житишту.

Резултат пораста броја жена у политичком животу директна је последица низа нових законских одредби и других усвојених мера које  подржавају веће учешће жена у јавном и политичком животу, али и промене свести јавности да жене као друштвена група чини пола светске популације и да без њиховог укључивања не можемо обезбедити равномерну заступљеност потреба и интереса оба пола.

Повећано учешће жена у политичком и јавном животу има вишеструке користи за свако друштво, један је од најважнијих показатеља напретка и демократије и један од најважнијих приоритета у постизању суштинске равноправности полова. Веће учешће жена у политици и на местима одлучивања доноси не само нови аспект и нови квалитет у одлучивање и управљање, већ води ка ефикаснијем, функционалнијем и организованијем друштвеном поретку.

11. јун – Дан родне равноправности прогласила је Влада Републике Србије 27. октобра 2021. године, а наведени дан је изабран јер је тог датума 1842. године указом кнеза Михаила Наталији Петровић и Софији и Катарини Лекић одобрено да могу да отворе школу за женску децу.

(Фотографије су преузете са службених сајтова општина и градова)