Danas obeležavamo 18. maj – Dan sećanja na žene žrtve nasilja u znak sećanja na 16, 17. i 18. maj 2015. godine, kada je čak sedam žena u Srbiji ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju.

Zavod za ravnopravnost polova, kao jedan od pokrajinskih rodnih mehanizama, ovim povodom želi da istakne da smanjenju nasilja prema ženama najviše doprinosi podizanje društvene svesti o nultoj toleranciji na rodno zasnovano nasilje, kao i pravovremeno reagovanje nadležnih institucija.

U protekle četiri godine Zavod je, uz podršku Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u okviru svojih promotivnih aktivnosti održao informativne sesije o porodičnom i partnerskom nasilju u 34 opštine i seoske sredine Vojvodine kojima je prisustvovalo blizu 2700 žena i muškaraca. Iskustvo je pokazalo da se sa nasiljem u porodici i partnerskom odnosu najviše suočavaju marginalizovane grupe žena, poput žena sa sela, žena sa invaliditetom i Romkinje. One često nemaju lak pristup nadležnim organima, a njihov položaj dodatno otežava i život u manjim seoskim zajednicama koji je podložan tradicionalnom, patrijarhalnom obrascu ponašanja.

Medijski izveštaji pokazuju da je od početka 2020. godine najmanje 6 žena ubijeno u Srbiji od strane svojih partnera ili člana porodice. Nažalost, precizan broj ubijenih žena teško je utvrditi jer ne postoji zvanična javno dostupna evidencija ubijenih žena, a moguće je i da nisu svi slučajevi dospeli u medije, imajući u vidu vanredno stanje u kome je kretanje bilo ograničeno, a dolazak do informacija otežan. Važno je napomenuti i da strah, neizvesnost, siromaštvo i ekonomska nesigurnost, povećavaju rizik od intenziviranja nasilja u porodici, koje može dovesti i do tragičnih ishoda.

Nacionalni Dan sećanja na žene žrtve nasilja u porodici, 18. maj, obeležava se od 2017. godine na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije. Odluka je doneta na inicijativu Mreže „Žene protiv nasilja“, koju je potpisima podržalo 8000 građanki i građana u 25 gradova i na zvanični predlog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.