Danas obeležavamo Međunarodni dan žena – 8. mart podsećajući se svih onih žena sa početka 20. veka koje su se borile za pravo glasa, pravo na imovinu i pravo na rad, za pravo da postanu vidljive u društvu koje grade zajedno sa muškarcima.

U međuvremenu, ženska perspektiva je prepoznata kao važno političko pitanje koje je postalo preduslov za ispunjavanje socijalne pravde i stvaranje humanog okruženja kome teži i naše društvo i današnji dan je prilika da ukažemo na izvorno značenje ovog datuma i ekonomska, politička i društvena dostignuća žena i poručimo da borba za stečena prava nikada ne prestaje.