Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović učestvovaće u petak, 18. maja 2018. godine na tematskom skupu “Položaj žena na selu i kako ga poboljšati“ u organizaciji Privredne komore Vojvodine i preduzeća „Dnevnik-Poljoprivrednik“ AD.
Cilj skupa je ukazati na položaj žena danas, predstaviti primere dobre prakse institucija, kao i predložiti mere za unapređenje statusa žena na selu.

Tematski skup će biti održan u velikoj sali Privredne komore Vojvodine – master centar Novosadskog sajma u Novom Sadu, a očekuje se učešće predstavnika resornog ministarstva i sekretarijata, nevladinog sektora i udruženja žena.