Директорка Завода за равноправност полова Диана Миловић присуствовала је свечаном потписивању Европске повеље о једнакости жена и мушкараца у локалном животу, коју је у име града Новог Сада потписао градоначелник Милош Вучевић.

Нови Сад је дванаеста локална самоуправа која је потписала Повељу обавезујући се на овај начин својим грађанкама и грађанима за њену примену и областима које одреди као приоритет.

Потписивањем Повеље град Нови Сад показује да ће водити рачуна о равноправности жена и мушкараца и шаље важну поруку свима у окружењу да је то вредност за коју се треба залагати.

Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу намењена је локалним и регионалним управама Европе које се њеним потписивањем јавно обавезују да ће следити принципе родне равноправности и спроводити одредбе прописане Повељом у својим срединама.

У циљу пружања подршке примени ових принципа, свака потписница Повеље дужна је да у року од две године припреми Акциони план којим ће одредити приоритете, активности и средства за његово спровођење. Потписница је такође у обавези да се повеже са свим релевантним институцијама и организацијама у својој земљи, како би на најбољи могући начин промовисала најбоље праксе у погледу истинске равноправности.

У Републици Србији Повељу је усвојило укупно 48 градова и општина, док су у Војводини Повељу потписале општине Бачки Петровац, Бечеј, Ковачица, Ковин, Кула, Житиште, Сечањ, Жабаљ и градови Зрењанин, Сомбор, Панчево и Нови Сад.