Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је у понедељак, 28. јуна 2021. уговоре са представницима удружења грађана којима су додељена бесповратна средства на основу „Јавног конкурса за доделу средстава удружењима грађана за област равноправности полова са циљем унапређења родне равноправности у АП Војводини у 2021. години“.

У 2021. години биће финансирано десет пројеката удружења жена и грађана којима је фокус на оснаживању и едукацији жена, девојака и младих у области предузетништва, уметничког стваралаштва, неговања традиције кроз израду специфичних сувенира, превенцији и сузбијању насиља у породици, као и на подизању свести о теми родне равноправности.

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________