Predsednik opštine Žitište Mitar Vučurević i direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović

Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović potpisala je 7. i 8. decembra 2021. godine ugovore sa predstavnicima 10 lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine kojima su dodeljena bespovratna sredstva za finansiranje izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti na teritoriji svojih opština i gradova.

Bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3,5 miliona dinara dobile su opštine Čoka, Žitište, Senta, Apatin, Novi Kneževac, Šid, Kula, Novi Bečej, Opovo i grad Zrenjanin.

Direktorka Zavoda sa predsednicom opštine Čoka Stanom Đember

Prema rečima predsednice opštine Čoka, Stane Đember, rodna ravnopravnost je veoma važno pitanje za jedno društvo i osnaživanje žena mora da se vidi na delima. Upravo je Lokalni akcioni plan način da se u praksi vide konkretni rezultati tih napora.

Istog mišljenja je i zamenik predsednika opštine Apatin, Radovan Đukić koji je istakao da je za sprovođenje principa rodne ravnopravnosti veoma važno da postoji plan i strateški dokument koji će pomoći svima da sprovode aktivnosti u ovoj oblasti.

Cilj finansiranja izrade Lokalnih akcionih planova u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti jeste podrška rodnim lokalnim mehanizmima sa teritorije AP Vojvodine u ispunjavanju svojih zakonskih obaveza i podrška u definisanju strateških ciljeva, prioriteta, aktivnosti i sredstava, ali i partnera kao i institucija nadležnih za sprovođenje LAP-a.

Kreiranje strateškog okvira i njegovo sprovođenje je od ključne važnosti za jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, institucija i organizacija, odnosno poboljšanje koordinacije ključnih aktera i podizanje nivoa svesti građana o rodnoj ravnopravnosti.