Председник општине Житиште Митар Вучуревић и директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић потписала је 7. и 8. децембра 2021. године уговоре са представницима 10 локалних самоуправа са територије АП Војводине којима су додељена бесповратна средства за финансирање израде Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на територији својих општина и градова.

Бесповратна средства у укупном износу од 3,5 милиона динара добиле су општине Чока, Житиште, Сента, Апатин, Нови Кнежевац, Шид, Кула, Нови Бечеј, Опово и град Зрењанин.

Директорка Завода са председницом општине Чока Станом Ђембер

Према речима председнице општине Чока, Стане Ђембер, родна равноправност је веома важно питање за једно друштво и оснаживање жена мора да се види на делима. Управо је Локални акциони план начин да се у пракси виде конкретни резултати тих напора.

Истог мишљења је и заменик председника општине Апатин, Радован Ђукић који је истакао да је за спровођење принципа родне равноправности веома важно да постоји план и стратешки документ који ће помоћи свима да спроводе активности у овој области.

Циљ финансирања израде Локалних акционих планова у области унапређења родне равноправности јесте подршка родним локалним механизмима са територије АП Војводине у испуњавању својих законских обавеза и подршка у дефинисању стратешких циљева, приоритета, активности и средстава, али и партнера као и институција надлежних за спровођење ЛАП-а.

Креирање стратешког оквира и његово спровођење је од кључне важности за јачање капацитета локалних самоуправа, институција и организација, односно побољшање координације кључних актера и подизање нивоа свести грађана о родној равноправности.