Zavod za ravnopravnost polova doneo je Odluku o dodeli bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Sredstva u iznosu od 68.000.000,00 dinara dobila su 74 bračna para.

Imajući u vidu alarmantne podatke iz prethodnih godina o napuštanju vojvođanskih sela, smanjenju broja dece u seoskim školama, napuštenim posedima i kućama, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisao je u julu 2015. godine drugi krug Konkursa za bračne parove koji žele da učestvuju u revitalizaciji vojvođanskog sela i stvaraju uslove za život svojih porodica na selu. Prijavilo se ukupno 277 bračnih i vanbračnih parova.

Najveći broj prijava stigao je iz Bačke Palanke, Novog Sada, Subotice, Sombora i Zrenjanina, a prema migracionoj statistici, od ukupnog broja prijavljenih, 105 parova je iskazalo želju za odlaskom iz grada na selo.

Učesnici Konkursa kojima su odobrena sredstva za kupovinu kuća, potpisaće ugovore o dodeli sredstava sa Pokrajinskim zavodom za ravnopravnost polova.