Директорка Завода за равноправност полова Диана Миловић обратила се данас на Филозофском факултету у Новом Саду поводом одржавања једнодневног семинара на тему ”Друштвени положај жена кроз историју”.
Директорка Завода је на почетку истакла да је мисија Завода за равноправност полова да промовише концепт једнаких могућности, образује и шири знање из ове области, али и да утиче на промену друштвених схватања о улози жене.
Сваки период историје утицао је на друштвену конструкцију жене, наметао своја очекивања и обликовао правце у којима се кретало мишљење о правима жена. Положај жена у прошлости и данас се у много ствари разликује. Историју су писали мушкарци, па се чини да су највећи део историје и чинили само мушкарци. Међутим, жене су, наравно, постојале, али су биле невидљиве јер нису биле присутне у разним тзв. мушким пословима, односно у јавном животу. Ако улога жене у догађајима који се описују није била довољно значајна, онда се она и не спомиње у историјским изворима”, рекла је директорка Диана Миловић.

Догађај је организован са циљем да се студентима и студенткињама овог факултета укаже на положај жена кроз историју и на то колико су историјски фактори утицали на савремени друштвени положај жене и проблеме родне равноправности у традиционалним схватањима брачних односа и друштвеној улози жене, посебно у транзиционим друштвима.
Студентима и студенткињама се обратио и покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова Предраг Вулетић, док су о положају жена у антици, модерном добу и доприносу жена у српској култури средњег века говорили професорка др Светлана Томин, професор др Светозар Бошков, професорка др Владислава Гордић Петковић, као и докторандкиња Тамара Павловић.
Семинар је организовао Центар за истраживање Дунавског региона у сарадњи са Филозофским факултетом у Новом Саду, а догађај су подржали Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова Покрајинске владе и Завод за равноправност полова.