Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović obratila se danas na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu povodom održavanja jednodnevnog seminara na temu ”Društveni položaj žena kroz istoriju”.
Direktorka Zavoda je na početku istakla da je misija Zavoda za ravnopravnost polova da promoviše koncept jednakih mogućnosti, obrazuje i širi znanje iz ove oblasti, ali i da utiče na promenu društvenih shvatanja o ulozi žene.
“Svaki period istorije uticao je na društvenu konstrukciju žene, nametao svoja očekivanja i oblikovao pravce u kojima se kretalo mišljenje o pravima žena. Položaj žena u prošlosti i danas se u mnogo stvari razlikuje. Istoriju su pisali muškarci, pa se čini da su najveći deo istorije i činili samo muškarci. Međutim, žene su, naravno, postojale, ali su bile nevidljive jer nisu bile prisutne u raznim tzv. muškim poslovima, odnosno u javnom životu. Ako uloga žene u događajima koji se opisuju nije bila dovoljno značajna, onda se ona i ne spominje u istorijskim izvorima”, rekla je direktorka Diana Milović.

Događaj je organizovan sa ciljem da se studentima i studentkinjama ovog fakulteta ukaže na položaj žena kroz istoriju i na to koliko su istorijski faktori uticali na savremeni društveni položaj žene i probleme rodne ravnopravnosti u tradicionalnim shvatanjima bračnih odnosa i društvenoj ulozi žene, posebno u tranzicionim društvima.
Studentima i studentkinjama se obratio i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić, dok su o položaju žena u antici, modernom dobu i doprinosu žena u srpskoj kulturi srednjeg veka govorili profesorka dr Svetlana Tomin, profesor dr Svetozar Boškov, profesorka dr Vladislava Gordić Petković, kao i doktorandkinja Tamara Pavlović.
Seminar je organizovao Centar za istraživanje Dunavskog regiona u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom Sadu, a događaj su podržali Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Pokrajinske vlade i Zavod za ravnopravnost polova.