Imajući u vidu činjenicu da su žene u manjim sredinama nedovoljno informisane o zdravstvenoj zaštiti i pravima koja imaju, kao i da ne postoje adekvatne specijalističke službe zdravstvene zaštite žena, Zavod za ravnopravnost polova će u okviru programa „Unapređena informisanost žena o jednakom pristupu zdravstvenim uslugama i eliminisanju diskriminacije žena u oblasti zdravstvene zaštite“ održati tri informativna okrugla stola pod nazivom „Ženino zdravlje je njena snaga“ namenjenih edukaciji žena sa sela.

Predavanja će biti održana u saradnji sa lokalnom samoupravom Vrbas u tri sela sa teritorije opštine, a prvo u nizu biće održano u petak, 23. marta 2018. godine u Bačkom Dobrom Polju (Mesna zajednica, Maršala Tita 122) sa početkom u 18 časova.

Druga dva okrugla stola biće održana u Savinom Selu 30. marta 2018. godine i u Kucuri – 13. aprila 2018. godine, takođe u prostorijama lokalnih mesnih zajednica sa početkom u 18 časova.

Na okruglom stolu obratiće se Predrag Radović, pomoćnik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović, zamenice pokrajinskog ombudsmana zadužena za oblast ravnopravnosti polova Snežana Knežević i dr Danica Dragnić, specijalistkinja ginekologije i akušerstva koja će održati stručno predavanje o zdravstvenoj zaštiti žena.

Obaveza  naše države je da eliminiše ili smanji diskriminaciju žena u oblasti zdravstvene zaštite preduzimanjem posebnih mera koje će doprineti efektivnom ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu; ravnopravan pristup zdravstvenim uslugama, posebno onim u vezi sa planiranjem porodice, posebne zdravstvene usluge koje se odnose na trudnoću, porođaj, postporođajni period, kao i besplatne usluge tamo gde je neophodno.