Директорка Завода за равноправност полова Диана Миловић присуствовала је свечаности поводом потписивања Европске повеље о једнакости жена и мушкараца у локалном животу, коју је у име општине Сремски Карловци потписао председник општине Ненад Миленковић.

Честитајући на овом кораку, директорка Завода напоменула је да су Сремски Карловци 13 општина у Војводини која је потписала Повељу, која је на овај начин показала вољу и спремност, али и обавезу да следи принципе родне равноправности и доноси конкретне мере у циљу побољшања квалитета живота својих суграђанки и суграђана.

Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу намењена је локалним и регионалним управама Европе које се њеним потписивањем јавно обавезују да ће следити принципе родне равноправности и спроводити одредбе прописане Повељом у својим срединама.

У циљу пружања подршке примени ових принципа, свака потписница Повеље дужна је да у року од две године припреми Акциони план којим ће одредити приоритете, активности и средства за његово спровођење. Потписница је такође у обавези да се повеже са свим релевантним институцијама и организацијама у својој земљи, како би на најбољи могући начин промовисала најбоље праксе у погледу истинске равноправности.

У Републици Србији Повељу је усвојило укупно 48 градова и општина, док су у Војводини Повељу потписале општине Бачки Петровац, Бечеј, Ковачица, Ковин, Кула, Житиште, Сечањ, Жабаљ, Сремски Карловци и градови Зрењанин, Сомбор, Панчево и Нови Сад.