Direktor Fonda „Evropski poslovi” AP Vojvodine Ognjen Dopuđ i direktorka Zavoda za ravnopravnost polova iz Novog Sada Ivana Krsmanović potpisali su, 8. marta 2024. godine u Novom Sadu, Protokol o saradnji ove dve institucije.

Ovim Protokolom, uspostaviće se saradnja i koordinacija između Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine i Zavoda za ravnopravnost polova sa ciljem unapređenja politike jednakih mogućnosti i sprovođenja načela ravnopravnosti polova, kreiranja evropskih projekata, saradnje u okviru informisanja javnosti o značaju ostvarivanja rodne ravnopravnosti, usklađivanja sopstvenih programa, projekata i aktivnosti u oblasti evropskih integracija, kao i ostvarivanja svih drugih vidova saradnje koje imaju za cilj sprovođenja načela ravnopravnosti polova.

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ Ognjen Dopuđ, tom prilikom, izjavio je da će se saradnja ostvariti i u oblasti edukacije povezivanjem pokrajinske administracije i relevantnih subjekata u cilju unapređenja politike jednakih mogućnosti.

„U okviru međusobne saradnje, organizovaćemo susrete, različite oblike edukacije, manifestacije i konferencije kako bi se obezbedila razmena informacija u vezi sa aktivnostima koje se odnose na primenu i implementaciju projekata u oblasti rodne ravnopravnosti “ rekao je Dopuđ.

Zavod za ravnopravnost polova je pokrajinska ustanova osnovana kao stručno telo u cilju promovisanja koncepta rodne ravnopravnosti i izrade preporuka za integraciju rodne perspektive u sve politike, mere, akcije i programe koje Pokrajinska vlada donosi i sprovodi, i kao takva jedinstvena je u regionu.

Tekst i fotografije preuzeti sa sajta Fonda “Evropski poslovi AP Vojvodine”