Директор Фонда „Европски послови” АП Војводине Огњен Допуђ и директорка Завода за равноправност полова из Новог Сада Ивана Крсмановић потписали су, 8. марта 2024. године у Новом Саду, Протокол о сарадњи ове две институције.

Овим Протоколом, успоставиће се сарадњa и координацијa између Фонда „Европски послови“ АП Војводине и Завода за равноправност полова са циљем унапређења политике једнаких могућности и спровођења начела равноправности полова, креирања европских пројеката, сарадње у оквиру информисања јавности о значају остваривања родне равноправности, усклађивања сопствених програма, пројеката и активности у области европских интеграција, као и остваривања свих других видова сарадње које имају за циљ спровођења начела равноправности полова.

Директор Фонда „Европски послови“ Огњен Допуђ, том приликом, изјавио је да ће се сарадња остварити и у области едукације повезивањем покрајинске администрације и релевантних субјеката у циљу унапређења политике једнаких могућности.

„У оквиру међусобне сарадње, организоваћемо сусрете, различите облике едукације, манифестације и конференције како би се обезбедила размена информација у вези са активностима које се односе на примену и имплементацију пројеката у области родне равноправности “ рекао је Допуђ.

Завод за равноправност полова је покрајинска установа основана као стручно тело у циљу промовисања концепта родне равноправности и израде препорука за интеграцију родне перспективе у све политике, мере, акције и програме које Покрајинска влада доноси и спроводи, и као таква јединствена је у региону.

Текст и фотографије преузети са сајта Фонда “Европски послови АП Војводине”