Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović učestvovala je 1. oktobra 2022. godine na VIII Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Interkulturalnost i rodna ravnopravnost u obrazovanju 2022“, na poziv Pedagoškog zavoda Vojvodine, Odseka za rumunistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine.
Konferencija je organizovana sa ciljem da se ukaže koliko je interkulturalnost prožeta u svim oblastima društvenog života, naročito u multikulturalnoj sredini kao što je AP Vojvodina. Namera je ispitati koliko smo kao društvo tolerantni prema nosiocima različitih kultura, koliko ih prihvatamo i poštujemo.

Direktorka Zavoda istakla je da negovanje raznolikosti, multikulturalnosti i rodne ravnopravnosti predstavlja jednu od normi za izgrađivanje društva koje je sposobno da upravo te različitosti i specifičnosti pojedinaca i pojedinki pretvori u dobrobit i darove društvu i da je prvi korak ka izgrađivanju takvog društva i negovanju tih vrednosti dobro osmišljeno i utemeljeno znanje koje se stiče od najranijeg uzrasta kroz obrazovnu praksu i školsku politiku.

„Izvestan napredak na planu urodnjavanja obrazovanja je ipak postignut jer imamo planske dokumente poput Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2021. do 2030. godine i Strategije razvoja obrazovanja do 2030. godine, kao i krovni Zakon o rodnoj ravnopravnosti, ali u celini posmatrano, ono je još uvek nedovoljno rodno senzibilisano. Zakoni u oblasti obrazovanja i nauke uglavnom su rodno neutralni, iako ima zakona u koje se postepeno integriše rodna perspektiva. U većini zakona postoje odredbe o zabrani diskriminacije i upotrebi rodno osetljive terminologije, ali je evidentan izostanak posebnih mera namenjenih ženama i devojčicama, kako u vezi sa školovanjem na različitim nivoima obrazovanja, tako i u vezi sa radom u ustanovama obrazovanja“, istakla je direktorka Zavoda na naučnom skupu.

Na konferenciji su učestvovali brojni ugledni zvaničnici i gosti iz inostranstva, prosvetni radnici, profesori i profesorke, predstavnici lokalnih tela za rodnu ravnopravnost, radnici u kulturi i drugi koji se bave temom interkulturalnosti i rodne ravnopravnosti.