Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић учествовала је 1. октобра 2022. године на VIII Међународној научној конференцији „Интеркултуралност и родна равноправност у образовању 2022, на позив Педагошког завода Војводине, Одсека за румунистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и Националног савета румунске националне мањине.
Конференција је организована са циљем да се укаже колико је интеркултуралност прожета у свим областима друштвеног живота, нарочито у мултикултуралној средини као што је АП Војводина. Намера је испитати колико смо као друштво толерантни према носиоцима различитих култура, колико их прихватамо и поштујемо.

Директорка Завода истакла је да неговање разноликости, мултикултуралности и родне равноправности представља једну од норми за изграђивање друштва које је способно да управо те различитости и специфичности појединаца и појединки претвори у добробит и дарове друштву и да је први корак ка изграђивању таквог друштва и неговању тих вредности добро осмишљено и утемељено знање које се стиче од најранијег узраста кроз образовну праксу и школску политику.

„Известан напредак на плану уродњавања образовања је ипак постигнут јер имамо планске документе попут Националне стратегије за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године и Стратегије развоја образовања до 2030. године, као и кровни Закон о родној равноправности, али у целини посматрано, оно је још увек недовољно родно сензибилисано. Закони у области образовања и науке углавном су родно неутрални, иако има закона у које се постепено интегрише родна перспектива. У већини закона постоје одредбе о забрани дискриминације и употреби родно осетљиве терминологије, али је евидентан изостанак посебних мера намењених женама и девојчицама, како у вези са школовањем на различитим нивоима образовања, тако и у вези са радом у установама образовања, истакла је директорка Завода на научном скупу.

На конференцији су учествовали бројни угледни званичници и гости из иностранства, просветни радници, професори и професорке, представници локалних тела за родну равноправност, радници у култури и други који се баве темом интеркултуралности и родне равноправности.