У суботу 3. јуна 2017. године у Кикинди ће бити одржана “Изложба предузетничких вештина жена у граду” на Градском тргу у периоду од 9 до 12 часова.
На изложби ће бити приказане предузетничке вештине удружења жена из Кикинде, Зрењанина и Панчева са намером да се широј јавности, привредним друштвима и послодавцима укаже на потенцијале и таленте жена и утиче на могућност сарадње и умрежавања.

Подаци службене статистике, као и бројна истраживања указују да се, када говоримо о предузетништву жена, недовољно пажње поклања постојању родних разлика у разним фазама предузетничког процеса и на постојање специфичности у бизнисима чије су власнице жене, односно да постоје специфичне карактеристике, проблеми и ограничења која прате жене, од идеје да оснују властити бизнис, преко реализације те идеје, до решавања проблема и претњи опстанку и развоју бизниса које долазе из окружења.
Број предузетница значајно је нижи од броја предузетника, а томе доприносе различити мотиви за покретање властитих бизниса, став друштвене средине према уласку жене у предузетништво, балансирање пословних и породичних обавеза, непостојање јаких мрежа предузетница, отежано обезбеђивање гаранција за кредит итд.

Ово је, у низу новина које представљају рад Завода за равноправност полова прва таква манифестација која је урађена прво у селу Челарево, 20.05.2017. године и у Кикинди, 03.06.2017. године са очекивањем да се прошири и унапреди.

Изложбу ће отворити директорка Завода Диана Миловић у 9 часова.