U subotu 3. juna 2017. godine u Kikindi će biti održana “Izložba preduzetničkih veština žena u gradu” na Gradskom trgu u periodu od 9 do 12 časova.
Na izložbi će biti prikazane preduzetničke veštine udruženja žena iz Kikinde, Zrenjanina i Pančeva sa namerom da se široj javnosti, privrednim društvima i poslodavcima ukaže na potencijale i talente žena i utiče na mogućnost saradnje i umrežavanja.

Podaci službene statistike, kao i brojna istraživanja ukazuju da se, kada govorimo o preduzetništvu žena, nedovoljno pažnje poklanja postojanju rodnih razlika u raznim fazama preduzetničkog procesa i na postojanje specifičnosti u biznisima čije su vlasnice žene, odnosno da postoje specifične karakteristike, problemi i ograničenja koja prate žene, od ideje da osnuju vlastiti biznis, preko realizacije te ideje, do rešavanja problema i pretnji opstanku i razvoju biznisa koje dolaze iz okruženja.
Broj preduzetnica značajno je niži od broja preduzetnika, a tome doprinose različiti motivi za pokretanje vlastitih biznisa, stav društvene sredine prema ulasku žene u preduzetništvo, balansiranje poslovnih i porodičnih obaveza, nepostojanje jakih mreža preduzetnica, otežano obezbeđivanje garancija za kredit itd.

Ovo je, u nizu novina koje predstavljaju rad Zavoda za ravnopravnost polova prva takva manifestacija koja je urađena prvo u selu Čelarevo, 20.05.2017. godine i u Kikindi, 03.06.2017. godine sa očekivanjem da se proširi i unapredi.

Izložbu će otvoriti direktorka Zavoda Diana Milović u 9 časova.