Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић и сарадница за односе са јавношћу Катарина Крајновић учествовале су на дводневном семинару ФЕМИЦИД И ПРИПРЕМА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 16 ДАНА АКТИВИЗМА ПРОТИВ НАСИЉА ПРЕМА ЖЕНАМА 7. и 8. новембра 2022. године у Врднику.

Семинар је одржан за чланове и чланице тима Мреже „Живот без насиља“ коју чине представници и представнице покрајинских органа, установа и завода са циљем планирања активности у оквиру обележавања међународне кампање „16 дана активизма против насиља према женама“ и подизања друштвене свести јавности о проблему насиља према женама.

У оквиру семинара представљена је и улога Основног јавног тужилаштва у Новом Саду у заштити од насиља, изазовима у раду и значају међусекторске сарадње. Представнице Центра за социјални рад из Кикинде представиле су своје активности и процедуре у поступању када се ради о насиљу у породици, као и све препреке и потешкоће са којима се свакодневно сусрећу у раду.

Ово је трећи састанак координационог тима од почетка 2022. године и након израђеног Стратешког плана Мреже у јуну 2022. године, креиран је и Акциони план за период 2022-2023. године који предвиђа низ активности у унапређењу  капацитета саме мреже, али и активности на превенцији и борби против родно заснованог насиља.

Семинар je одржан под покровитељством UN Women, а предавања и радионице одржале су консултанткиње Биљана Јањић и др Косана Бекер које су овом приликом представиле резултате истраживања „Друштвени и институционални одговор на фемицид у Србији“.

Мрежа „Живот без насиља” окупља различите покрајинске институције које се баве насиљем у породици, а настала је 2004. године на иницијативу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана са намером да подстиче унапређивање рада институција и општинских тимова за борбу против насиља путем размене знања, искустава и примера добре праксе у заштити од насиља у породици.