На основу плана и програма Покрајинског завода за равноправност полова за 2017. годину, и у оквиру едукативног програма за започињање или развијање сопственог бизниса под називом „Академско, економско и маркетиншко оснаживање жена и мушкараца предузетника“ дана 8. маја 2017. године расписујемо Јавни позив за полазнице и полазнике „Академије вештина“.

Право учешћа:
Програм је намењен женама и мушкарцима са територије АП Војводине који планирају оснивање сопственог бизниса (почетници).
Привредним субјектима/предузетницима који у тренутку подношења пријаве не послују дуже од две године
Полазнице и полазници „Академије вештина“ ће бити изабрани према следећим критеријумима:
1. да су држављани Републике Србије
2. да имају боравиште на територији АП Војводине
3.да планирају оснивање сопственог бизниса
4. да су активни у удружењима или малим привредним субјектима
5. да у својим делатностима имају производе/услуге који се могу брендирати
6. да су спремни за удруживање са осталим удружењима или малим привредним субјектима
7. да желе омасовити своју производњу или услуге које пружају
8. да желе додатна сазнања у вези са економском мотивацијом за предузетништво, дефинисањем пословне идеје, првим корацима у бизнису, правним аспектом бизниса, израдом бизнис плана, пласирањем робе и услуга на тржишту итд.

Циљ програма: Унапредити економски положај жена и мушкараца путем подршке у виду обука и едукација из области предузетништва и помоћ у започињању или развијању сопствене предузетничке идеје. Програмом је предвиђено оснивање “Академије вештина” и анимирање и охрабривање жена и мушкараца који се баве истим типом делатности (производњом, прерадом, занатством, услужним делатностима) да се удруже.

Реализација програма: Програм ће бити реализован путем тродневне обука у јуну 2017. године (о датуму и месту одржавања биће обавештени само они кандидати који уђу у избор) и у сарадњи са врхунским предавачима из различитих области предузетништва. Трошкове превоза, смештаја, исхране и едукативног материјала за полазнице и полазнике “Академије вештине” сносиће Покрајински завод за равноправност полова.

Одлуку о изабраним кандидатима: доноси директорка Покрајинског завода за равноправност полова на предлог Комисије и о томе ће бити издато јавно саопштење на сајту Завода за равноправност полова најкасније 8 дана од завршетка рока за подношење пријава.
Рок за подношење пријава: 30. мај 2017. године.

Попуњене и потписане пријаве за програм обуке доставити поштом или лично на адресу:
Завод за равноправност полова
Булевар Михајла Пупина 6/IV, Нови Сад
Tелефон: 021/66 15 133, 66 15 177
Имејл: zavod.ravnopravnost@gmail.com
Oбразац за пријаву можете преузети ОВДЕ.