Na osnovu plana i programa Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2017. godinu, i u okviru edukativnog programa za započinjanje ili razvijanje sopstvenog biznisa pod nazivom „Akademsko, ekonomsko i marketinško osnaživanje žena i muškaraca preduzetnika“ dana 8. maja 2017. godine raspisujemo Javni poziv za polaznice i polaznike „Akademije veština“.

Pravo učešća:
Program je namenjen ženama i muškarcima sa teritorije AP Vojvodine koji planiraju osnivanje sopstvenog biznisa (početnici).
Privrednim subjektima/preduzetnicima koji u trenutku podnošenja prijave ne posluju duže od dve godine
Polaznice i polaznici „Akademije veština“ će biti izabrani prema sledećim kriterijumima:
1. da su državljani Republike Srbije
2. da imaju boravište na teritoriji AP Vojvodine
3.da planiraju osnivanje sopstvenog biznisa
4. da su aktivni u udruženjima ili malim privrednim subjektima
5. da u svojim delatnostima imaju proizvode/usluge koji se mogu brendirati
6. da su spremni za udruživanje sa ostalim udruženjima ili malim privrednim subjektima
7. da žele omasoviti svoju proizvodnju ili usluge koje pružaju
8. da žele dodatna saznanja u vezi sa ekonomskom motivacijom za preduzetništvo, definisanjem poslovne ideje, prvim koracima u biznisu, pravnim aspektom biznisa, izradom biznis plana, plasiranjem robe i usluga na tržištu itd.

Cilj programa: Unaprediti ekonomski položaj žena i muškaraca putem podrške u vidu obuka i edukacija iz oblasti preduzetništva i pomoć u započinjanju ili razvijanju sopstvene preduzetničke ideje. Programom je predviđeno osnivanje “Akademije veština” i animiranje i ohrabrivanje žena i muškaraca koji se bave istim tipom delatnosti (proizvodnjom, preradom, zanatstvom, uslužnim delatnostima) da se udruže.

Realizacija programa: Program će biti realizovan putem trodnevne obuka u junu 2017. godine (o datumu i mestu održavanja biće obavešteni samo oni kandidati koji uđu u izbor) i u saradnji sa vrhunskim predavačima iz različitih oblasti preduzetništva. Troškove prevoza, smeštaja, ishrane i edukativnog materijala za polaznice i polaznike “Akademije veštine” snosiće Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova.

Odluku o izabranim kandidatima: donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije i o tome će biti izdato javno saopštenje na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova najkasnije 8 dana od završetka roka za podnošenje prijava.
Rok za podnošenje prijava: 30. maj 2017. godine.

Popunjene i potpisane prijave za program obuke dostaviti poštom ili lično na adresu:
Zavod za ravnopravnost polova
Bulevar Mihajla Pupina 6/IV, Novi Sad
Telefon: 021/66 15 133, 66 15 177
Imejl: zavod.ravnopravnost@gmail.com
Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDE.