На који начин медији извештавају о родно заснованом насиљу и насиљу у породици, односно како креирају и одржавају родно засноване стереотипе, и како могу, поштујући етичке принципе и професионалне стандарде струке, да допринесу позитивној промени, била је тема дводневне обуке уредника/ца, новинара и новинарки из Војводине протеклог викенда у дворцу Фантаст код Бечеја.

Анализе медијских садржаја спроведених последњих година у нашој земљи показују да ни штампа ни електронски медији темама који се тичу економског и социјалног положаја жена, (не)равноправности, дискриминације и родно заснованог насиља не посвећују довољну пажњу, нити о овим темама извештавају на одговарајући начин.

Резултати родне анализе штампаних медија показују да теме које се тичу положаја жена и родне равноправности нису радо прихваћене од стране медија. Једна од првих негативних особина медијског извештавања о насиљу над женама, али и о другим темама везаним за жене и родну равноправност је стално присуство родно заснованих стереотипа. Медијски стил афирмисања стереотипа, додатано јача статус qуо поделе друштвене моћи између жена и мушкараца, и доприноси афирмисању стереотипног схватања родно заснованог насиља чиме се оно умањује, оправдава и чини прихватљивим делом традиције и културе.

Обука за уреднике/це, новинаре и новинарке обухватила је теоријске импуте о прихватању и примени Кодекса родно сензитивног извештавања, анализу медијских садржаја који у фокусу имају родно засновано насиље из родне перпспективе и практична упутства за припрему медијских садржаја. Ангажоване су стручне сараднице са искуством у спровођењу сличних програма едукације у области медија и родне равноправности – Тамара Скрозза новинарка и чланица Комисије за жалбу Савета за штампу, Сандра Мандић, новинарка, редитељка и едукаторка, др Зорица Мршевић са Института друштвених наука и Смиљана Милинков, асистенткиња на Одсеку за медијске студије Филозофског факултета у Новом Саду.

Обуку су организовали и одржали Завод за равноправност полова и Центар за подршку женама у оквиру програма „Ефикасније информисање жена о феномену насиља”.

„Циљ обуке је креирање новог модела комуникације између институција, медија и невладиног сектора у чијем фокусу је борба против насиља, и тимског унапређења стандарда професионалног извештавања о насиљу над женама у породици. Наша идеја је да створимо базу примера добре праксе медијског извештавања о родно заснованом насиљу”, истакла је директорка Завода за равноправност полова Весна Шијачки.

Након обука следи конкурс тј. могућност да се кроз продукцију 10 медијских садржаја омогући новинаркама и новинарима да примењују нове стандарде за родно сензитивно извештавање.

Активност је утемељена у Програму за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима и других облика родно заснованог насиља у АП Војводини за период 2015-2020. и окренута је ка сензибилизацији и оспособљавању уредника/ца и новинара/ки штампаних, електронских и нових медија у Војводини за родно осетљиво медијско извештавање.

 

ВИДИ:
Приручник за медијско извештавање о насиљу у породици и насиљу над женама
Приручник за новинаре и новинарке – Борба за равноправност