Директорка Завода за равноправност полова Диана Миловић потписује петицију

Као носилац специјализиваних мера подршке у оквиру покрајинског „Програма за заштиту жена од насиља у породици и партнерским односима у АПВ за период 2015-2020. године“, Покрајински завод за равноправност полова је током међународне кампање “16 дана активизма против насиља према женама” у 2016. години реализовао активности које се тичу обавеза институција да информише јавност о мерама и ресурсима заштите од родно заснованог насиља, да реагује и овај проблем уврсти у јавне политике јер насиље превазилази приватни и породични простор.

Поражавајући су подаци о броју жена које трпе насиље, још алармантнији о женама које губе живот тамо где би требало да су најбезбедније. Друштвено маргинализоване жене, попут жена са села, жена са инвалидитетом и Ромкиња, додатно су суочене са питањем насиља у породици и у партнерским односима имајући у виду да су често далеко од надлежних институција и да је живот у мањим, сеоским заједницама подложан традиционалном, патријархалном обрасцу понашања.

У периоду од 25. новембра до 5. децембра 2016. године Завод за равноправност полова је у 7 општина и градова Војводине спровео локалну Кампању „Насиље је ЗЛОчин – пријави га!” сą циљем информисања жена о превенцији и начинима заштите од родно заснованог насиља (са акцентом на маргинализоване групе жена), као и јачања локалних капацитета за пружање адекватније подршке женама које трпе насиље.

Кампања је спроведена путем едукативних трибина у Новом Саду, Темерину, Врбасу, Жабљу, Бачу, Бачком Петровцу и Бачкој Паланци. Успостављена је сарадња са локалним градским и општинским самоуправама и родним локалним механизама који су обезбедили подршку институција укључених у заштиту жена од насиља, пре свега представника/ца Полицијске управе Нови Сад И локаних полицијских станица, Центара за социјални рад, тужилаштва и Домова здравља.

На свим трибинама се дошло до истог закључка да је примена мултисекторске сарадње надлежних институција најважнија у превенцији, спречавању и заштити жена од насиља, и да на томе треба радити континуирано.

Предавање о томе шта је све родно засновано насиље, зашто се мушко насиље дешава, ко су насилници, као и који су механизми заштите жена у ситуацији насиља оџале су дугогодишње активисткиње у борби против насиља над женама и чланице Мреже СОС Војводина – Ивана Зелић (Из круга Војводина) и Биљана Степанов (Центар за подршку женама). Предавања су окупила укупно 670 жена и мушкараца.

У оквиру трибина је организовано потписивање петиције којом се тражило да 18. мај буде проглашен даном сећања на убијене жене – жртве насиља.