Завод за равноправност полова објавио је у оквиру своје издавачке делатности две нове публикације чиме је фонд литературе из области родних политика обогаћен новим темама.

Са ауторкама монографије “Инклузивна безбедност” Светланом Јанковић и Зорицом Мршевић

Публикација „Инклузивна безбедност“ ауторки Зорице Мршевић и Светлане Јанковић презентира родну анализу друштвених модела реаговања на ризике изазване активностима људи и природних катастрофа. Значајна компонента те анализе је афирмисање инклузивности уз критичко напуштање става да су ризици, оружани сукоби и катастрофе родно неутрални, јер иако из њих произашле последице могу да погађају цело становништво, и узроци и разлике су суштински родно обојени.
Коауторска монографија „Инклузивна безбедност” је још један успешан рад у низу вишегодишњих систематских напора обе ауторке усмерених у правцу њиховог темељног промишљања родно заснованих аспеката равноправности са критичко-аналитичког феноменолошког аспекта.

Директорка Завода са ауторком Радицом Шиповац

Рад Радице Шиповац „Историјско и савремено стваралаштво жена“ – Мале велике жене полази од чињенице да се улога жена знатно разликовала од данашњих када је њихова улога била веома сужена. Временски обухват монографије (18, 19. и 20. век),  смештен је на територију некадашње Аустроугарске, где је ауторка у оквирима Југославије разматрала специфичне облике стваралаштва и велике доприносе  жена. Ауторка у монографији износи појединачне случајеве као успех слепе певачице из Гргуреваца, познавање правних прописа и подношење мемориала девојке Марте, посебан значај Марије Терезије, глувонеме сликарке Славе Рушкај, Анђелије Станчић која је вратила, са образложењем, Орден Светог Саве и друге значајне жене које су својим радом допринеле побољшању родне равноправности и остваривања људских права.

Издавачка делатност Завода за равноправност полова представља једну од најзначајнијих активности установе којом се унапређују родне политике. Подељена у пет едиција, издавачка делатност Завода нуди фонд литературе академској заједници, образовним институцијама, родним механизмима, установама културе, дистрибутивним издавачким центрима као и широј јавности са циљем да представи и афирмише истраживаче/истраживачице, стручњаке и стручњакиње који/које се баве друштвеним феноменима из родне перспективе, као и да развија знање и унапређује видљивост академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности.
Издавачка делатност Завода је, од свог оснивања 2006. године, обогатила фонд литературе о друштвеним феноменима и родним политикама и тако представила значајан корпус знања и капацитете нових актера/ки на јавној сцени. Едиције Завода за равноправност полова повезале су многе институције, консултанткиње, академску заједницу, медије, невладине организације у области родне равноправности и тако отвориле и створиле савезништво у развијању политике једнаких могућности.