Zavod za ravnopravnost polova objavio je u okviru svoje izdavačke delatnosti dve nove publikacije čime je fond literature iz oblasti rodnih politika obogaćen novim temama.

Sa autorkama monografije “Inkluzivna bezbednost” Svetlanom Janković i Zoricom Mršević

Publikacija „Inkluzivna bezbednost“ autorki Zorice Mršević i Svetlane Janković prezentira rodnu analizu društvenih modela reagovanja na rizike izazvane aktivnostima ljudi i prirodnih katastrofa. Značajna komponenta te analize je afirmisanje inkluzivnosti uz kritičko napuštanje stava da su rizici, oružani sukobi i katastrofe rodno neutralni, jer iako iz njih proizašle posledice mogu da pogađaju celo stanovništvo, i uzroci i razlike su suštinski rodno obojeni.
Koautorska monografija „Inkluzivna bezbednost” je još jedan uspešan rad u nizu višegodišnjih sistematskih napora obe autorke usmerenih u pravcu njihovog temeljnog promišljanja rodno zasnovanih aspekata ravnopravnosti sa kritičko-analitičkog fenomenološkog aspekta.

Direktorka Zavoda sa autokom Radicom Šipovac

Rad Radice Šipovac „Istorijsko i savremeno stvaralaštvo žena“ – Male velike žene polazi od činjenice da se uloga žena znatno razlikovala od današnjih kada je njihova uloga bila veoma sužena. Vremenski obuhvat monografije (18, 19. i 20. vek), smešten je na teritoriju nekadašnje Austrougarske, gde je autorka u okvirima Jugoslavije razmatrala specifične oblike stvaralaštva i velike doprinose žena. Autorka u monografiji iznosi pojedinačne slučajeve kao uspeh slepe pevačice iz Grgurevaca, poznavanje pravnih propisa i podnošenje memoriala devojke Marte, poseban značaj Marije Terezije, gluvoneme slikarke Slave Ruškaj, Anđelije Stančić koja je vratila, sa obrazloženjem, Orden Svetog Save i druge značajne žene koje su svojim radom doprinele poboljšanju rodne ravnopravnosti i ostvarivanja ljudskih prava.

Izdavačka delatnost Zavoda za ravnopravnost polova predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti ustanove kojom se unapređuju rodne politike. Podeljena u pet edicija, izdavačka delatnost Zavoda nudi fond literature akademskoj zajednici, obrazovnim institucijama, rodnim mehanizmima, ustanovama kulture, distributivnim izdavačkim centrima kao i široj javnosti sa ciljem da predstavi i afirmiše istraživače/istraživačice, stručnjake i stručnjakinje koji/koje se bave društvenim fenomenima iz rodne perspektive, kao i da razvija znanje i unapređuje vidljivost akademskih rezultata u oblasti studija roda i naučnoistraživačkog rada na temu rodne ravnopravnosti.

Izdavačka delatnost Zavoda je, od svog osnivanja 2006. godine, obogatila fond literature o društvenim fenomenima i rodnim politikama i tako predstavila značajan korpus znanja i kapacitete novih aktera/ki na javnoj sceni. Edicije Zavoda za ravnopravnost polova povezale su mnoge institucije, konsultantkinje, akademsku zajednicu, medije, nevladine organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti i tako otvorile i stvorile savezništvo u razvijanju politike jednakih mogućnosti.