Услед штајка Поште Србије и кашњења пријема документације на конкурс за развој и афирмацију женског предузетништва, Комисија за процену пријава НЕЋЕ донети Листу вредновања и рангирања пријављених привредних субјеката у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, како је предвиђено Правилником о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва.

Листа ће бити донета и објављена на сајту Завода  у што краћем року.

Хвала на разумевању.