Фото: Покрајински омбудсман

Директорка Завода за равноправност полова Станислава Малић-Гостовић и сарадница за односе са јавношћу Катарина Крајновић учествовале су на скупу „Институционални механизми за сузбијање насиља према женама“ поводом обележавања 18. маја – Националног дана сећања на жене жртве насиља. Скуп је одржан на Правном факултету у Новом Саду у организацији Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, Министарства правде Републике Србије и мреже „Живот без насиља“ чији је Завод активни члан од самог оснивања.

Циљ догађаја био је окупити представнике/це релевантних институција (министарства правде, судства, полиције, тужилаштва, центара за социјални рад, тела за родну равноправност и других) у чијој надлежности је решавање проблема насиља у породици и друштву и подстаћи још бољу координисану мултисекторску сарадњу државних органа, превентивно деловање и пружање делотворне заштите свим женама и девојчицама.

Догађају су присуствовали и студенти и студенткиње Правног факултета у Новом Саду чиме је скуп на ову тему добио још један значај јер је будућим професионалцима и професионалкама приближио тему родно заснованог насиља и дао једну нову перспективу када су у питању правни механизми заштите жена које трпе насиље у породици.

Констатовано је да Република Србија има добар нормативни оквир за сузбијање насиља према женама, и да бројне невладине организације и државне институције улажу напоре и постижу одређене резултате на плану сузбијања и спречавања родно заснованог насиља према женама и насиља у породици, али да су ови облици насиља и даље још увек широко распрострањени, како у приватној тако и у јавној сфери живота.

У смањењу насиља према женама највише доприноси подизање друштвене свести о нултој толеранцији на родно засновано насиље, као и правовремено и делотворно реаговање надлежних органа и институција.