Direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović učestvovala je u utorak 16. maja 2017. godine u Radnom sastanku povodom obeležavanja deset godina rada Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pančeva.

U ime grada domaćina, sastanak su otvorili Milica Todorović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost, Tigran Kiš, predsednik Skupštine grada Pančeva i Vesna Vujović, zamenica predsednice Ženske odborničke mreže.

Radnom sastanku su takođe prisustvovale i predstavnice udruženja žena sa teritorije grada Pančeva, predstavnica romskih aktivistkinja, članice Ženske odborničke mreže, predstavnice Sigurne kuće, ombudsmanka, članovi i članice Lokalne mreže za prevenciju diskriminacijе i podršku LGBT osobama, predstavnice osoba sa invaliditetom, kao i članovi i članice Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pančeva.
Prema rečima Milice Todorović, desetogodišnjica rada Saveta za rodnu ravnopravnost bio je povod da se okupi ženska zajednica sa teritorije grada Pančevo i predstave rezultati rada Saveta od formiranja do danas, kao i da se uspostave novi modeli dijaloga i povezivanja civilnog sektora sa institucijama.

“Savet za rodnu ravnopravnost grada Pančeva jeste primer uspešnog modela lokalnog mehanizma za rodnu ravnopravnost. Svojim dugogodišnjim radom i značajnim aktivnostima on predstavlja primer dobre prakse u ovoj oblasti, što nije slučaj sa svim rodnim mehanizmima u Vojvodini i zato Zavod za ravnopravnost polova zato nastoji da raznim kampanjama i akcijama to promeni. Podrška lokalne samouprave u radu lokalnih mehanizama je jako važna, a to se u primeru Pančeva vidi”, izjavila je direktorka Zavoda Diana Milović.