Комисија за процену пријава за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2023. години на основу члана 15, став 9 Правилника о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2023. години, сачинила је Листу вредновања и рангирања пријавњених привредних субјеката са предлогом одобрених средстава коју можете погледати овде