Директорка Завода за равноправност полова Весна Шијачки и самостална стручна сарадница за односе са јавношћу Катарина Крајновић одржале су 16. марта 2015. године у Гложану предавање на тему “Неопходна знања о родној равноправности” у оквиру пројекта “О родној равноправности на локалном нивоу“.

Прво од четири предавања колико је планирано активностима пројекта одржано је са циљем информисања чланица удружења жена у Војводини, о концепту и основним појмовима родне равноправности као и о женским људским правима. Такође, циљ је био мотивисати и охрабрити чланице удружења да се укључе у активности на локалном нивоу када су у питању родне политике.

Обуци је присуствовало 40 жена из 4 удружења из Војводине: Удружење жена „Словенка“ из Гложана (као носилац пројекта), Удружење жена „Свилен конац“ из Обровца, „Удружење петровачких жена“ из Бачког Петровца и Удружење жена „Златне руке“ из Бачке Паланке.

Наредне три сесије биће одржане до краја априла у Бачкој Паланци, Бачком Петровцу и Обровцу на теме:

  • Улога организација цивилног друштва у интегрисање родне перспективе
  • Законодавни оквир за родну равноправност
  • Политика родне равноправности на локалном нивоу – Шта ми можемо да учинимо

Завод за равноправност полова од свог оснивања посвећено ради на оснаживању жена на селу у Војводини, промоцији значаја њиховог учешћа у одлучивања и политичком животу, њиховој едукацији, као и промоцији принципа родне равноправности и људских права уопште.

Пројекат „О родној равноправности на локалном нивоу“ подржао је Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и раноправност полова у оквиру тема из области родне равноправности са циљем унапређења положаја жена у АП Војводини.