Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Vesna Šijački i samostalna stručna saradnica za odnose sa javnošću Katarina Krajnović održale su 16. marta 2015. godine u Gložanu predavanje na temu “Neophodna znanja o rodnoj ravnopravnosti” u okviru projekta “O rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou“.

Prvo od četiri predavanja koliko je planirano aktivnostima projekta održano je sa ciljem informisanja članica udruženja žena u Vojvodini, o konceptu i osnovnim pojmovima rodne ravnopravnosti kao i o ženskim ljudskim pravima. Takođe, cilj je bio motivisati i ohrabriti članice udruženja da se uključe u aktivnosti na lokalnom nivou kada su u pitanju rodne politike.

Obuci je prisustvovalo 40 žena iz 4 udruženja iz Vojvodine: Udruženje žena „Slovenka“ iz Gložana (kao nosilac projekta), Udruženje žena „Svilen konac“ iz Obrovca, „Udruženje petrovačkih žena“ iz Bačkog Petrovca i Udruženje žena „Zlatne ruke“ iz Bačke Palanke.

Naredne tri sesije biće održane do kraja aprila u Bačkoj Palanci, Bačkom Petrovcu i Obrovcu na teme:

  • Uloga organizacija civilnog društva u integrisanje rodne perspektive
  • Zakonodavni okvir za rodnu ravnopravnost
  • Politika rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou – Šta mi možemo da učinimo

Zavod za ravnopravnost polova od svog osnivanja posvećeno radi na osnaživanju žena na selu u Vojvodini, promociji značaja njihovog učešća u odlučivanja i političkom životu, njihovoj edukaciji, kao i promociji principa rodne ravnopravnosti i ljudskih prava uopšte.

Projekat „O rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou“ podržao je Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ranopravnost polova u okviru tema iz oblasti rodne ravnopravnosti sa ciljem unapređenja položaja žena u AP Vojvodini.