Na osnovu Javnog poziva za polaznice i polaznike “Akademije veština”, koji je raspisao Zavod za ravnopravnost polova 08.05.2017. godine i predloga Кomisije broj 182/2017 od 06.06.2017. godine, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović donela je Odluku o izboru polaznika i polaznica “Akademije veština”.

Odluku možete preuzeti u pdf formatu.
Odluka o izmeni i dopuni Odluke o izboru polaznika/ca Akademije veština