Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović učestvovala je u ponedeljak 19. februara 2024. godine u Skupštini AP Vojvodine u info-sesiji povodom promocije kampanje „Unapredi rodnu ravnopravnost”, koju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi u saradnji sa Nemačkom razvojnom saradnjom (GIZ), u okviru projekta „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji”.
Kampanja se sprovodi sa ciljem da se u javnosti podigne svest o važnosti rodne ravnopravnosti u našem društvu, ali i da se ukaže na obaveze koje proističu iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Prema Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, svi organi javne vlasti, poslodavci koji zapošljavaju više od 50 radnika, sindikati, političke stranke i tela za rodnu ravnopravnost – obavezni su da Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog dostave Godišnji izveštaj o rodnoj ravnopravnosti.

Budući da većina organa javne vlasti i preduzetnika, političkih organizacija i sindikalnih organizacija u Srbiji tokom 2021. i 2022. godine nije ispunila svoje zakonske obaveze i nije dostavila svoje izveštaje o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, Ministarstvo je smatralo da je važno sprovesti široku kampanju radi informisanja javnosti i svih nadležnih subjekata o obavezama koje proističu iz primene Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Na info-sesiji u Skupštini AP Vojvodine predstavljene su obaveze koje navedeni akteri treba da ispune, podzakonska akta kojima se bliže određuje način izveštavanja, kao i Smernice za primenu pomenutog zakona.

U tom kontekstu, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Ivana Krsmanović predstavila je one aktivnosti ustanove koje su bile u direktnoj vezi sa promocijom i primenom Zakona o rodnoj ravnopravnosti – program koji se tiče izrade Lokalnih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti na nivou lokalnih samouprava na teritoriji Vojvodine, kao i program finansijske podrške za organizacije civilnog sektora kojima je kroz konkurs dat uslov da svoje programe i projektne ideje usklađuju sa onim što nas i zakon i Strategija za unapređenje rodne ravnopravnosti obavezuju.

U uvodnom delu govorili su Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova APV, Tomislav Žogmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Mihael Engel, vođa tima projekat „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji” (GIZ). U radnom delu obratile su se dr Biljana Stojković, rukovoditeljka Grupe za unapređenje rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, prof. dr Zorica Mršević, istraživačica i Danica Todorov, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost.

Kampanja „Unapredi rodnu ravnopravnost” započela je 5. februara 2024. godine u Užicu, a osim Novog Sada, biće sprovedena i u Kragujevcu, Nišu i Beogradu.
Više o Kampanji i podzakonskim aktima možete videti ovde