Директорка Завода за равноправност полова Ивана Крсмановић учествовала је у понедељак 19. фебруара 2024. године у Скупштини АП Војводине у инфо-сесији поводом промоције кампање „Унапреди родну равноправност”, коју Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог спроводи у сарадњи са Немачком развојном сарадњом (ГИЗ), у оквиру пројекта „Подршка социјалном укључивању у Србији”.
Кампања се спроводи са циљем да се у јавности подигне свест о важности родне равноправности у нашем друштву, али и да се укаже на обавезе које проистичу из Закона о родној равноправности.

Према Закону о родној равноправности, сви органи јавне власти, послодавци који запошљавају више од 50 радника, синдикати, политичке странке и тела за родну равноправност – обавезни су да Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог доставе Годишњи извештај о родној равноправности.

Будући да већина органа јавне власти и предузетника, политичких организација и синдикалних организација у Србији током 2021. и 2022. године није испунила своје законске обавезе и није доставила своје извештаје о остваривању родне равноправности, Министарство је сматрало да је важно спровести широку кампању ради информисања јавности и свих надлежних субјеката о обавезама које проистичу из примене Закона о родној равноправности.

На инфо-сесији у Скупштини АП Војводине представљене су обавезе које наведени актери треба да испуне, подзаконска акта којима се ближе одређује начин извештавања, као и Смернице за примену поменутог закона.

У том контексту, директорка Завода за равноправност полова Ивана Крсмановић представила је оне активности установе које су биле у директној вези са промоцијом и применом Закона о родној равноправности – програм који се тиче израде Локалних акционих планова за унапређење родне равноправности на нивоу локалних самоуправа на територији Војводине, као и програм финансијске подршке за организације цивилног сектора којима је кроз конкурс дат услов да своје програме и пројектне идеје усклађују са оним што нас и закон и Стратегија за унапређење родне равноправности обавезују.

У уводном делу говорили су Предраг Вулетић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова АПВ, Томислав Жогманов, министар за људска и мањинска права и друштвени дијалог и Михаел Енгел, вођа тима пројекат „Подршка социјалном укључивању у Србији” (ГИЗ).

У радном делу обратиле су се др Биљана Стојковић, руководитељка Групе за унапређење родне равноправности у Министарству за људска и мањинска права, проф. др Зорица Мршевић,  истраживачица и Даница Тодоров, експерткиња за родну равноправност.

Кампања „Унапреди родну равноправност” започела је 5. фебруара 2024. године у Ужицу, а осим Новог Сада, биће спроведена и у Крагујевцу, Нишу и Београду.

Више о Кампањи и подзаконским актима можете видети овде