Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Stanislava Malić-Gostović učestvovala je 23. marta 2023. godine u Pivnicama u okruglom stolu Mesec srećnih žena na temu „Put koji svaka žena mora da prođe do uspeha“.

Direktorka je tom prilikom predstavila delatnost Zavoda za ravnopravnost polova i sve aktivnosti koje ustanova realizuje, sa naglaskom na promotivne programe koji su u vezi sa temom okruglog stola. Predstavljena je jedna od najvećih promotivnih aktivnosti ustanove – Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini koji se održava od 2010. godine i koji na najlepši način promoviše žene sa sela. Takođe su predstavljeni i aktuelni konkursi ustanove, i onlajn Baza podataka udruženja žena iz Vojvodine koja ima za cilj da žene sa sela i njihove aktivnosti i proizvode učini dostupnim i vidljivim u javnosti.

Direktorka je istakla da su aktivnosti Zavoda usmerene na različite ciljne grupe, od fizičkih lica, preduzetnica, udruženja žena i građana, pa do lokalnih samouprava i drugih institucija i da na taj način koncept rodne ravnopravnost ima i svoju praktičnu primenu u svakodnevnom životu.

„Realizovanjem naših programa na teritoriji Vojvodine i ostvarivanjem saradnje sa različitim organizacijama na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou, Zavod značajno doprinosi procesu popularizacije i institucionalizacije principa rodne ravnopravnosti i javne politike jednakih mogućnosti za sve građane i građanke.“ – rekla je na kraju svog obraćanja direktorka Stanislava Malić-Gostović.

Događaj je organizovao Savet za rodnu ravnopravnost SO Bačka Palanka, a govornici i govornice na okruglom stolu su bili predstavnici i predstavnice svih relevantnih institucija koje se bave rodnom ravnopravnošću i borbom protiv diskriminacije. Okrugli sto je bio prilika da se pokrene diskusija o rodnoj ravnopravnosti u praksi i ukaže na položaj žena u Vojvodini u različitim sferama – u lokalnoj zajednici, političkom životu, preduzetništvu, ali i da se predstavi njihova uloga kao lokalnih čuvarki tradicije.